Program

Małopolska. Kultura wrażliwa – Forum Kultury Wrażliwej

10 października 2018, godz. 9.45 – 17.00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

 

9.00 – 9.45 – otwarte spotkania z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami

9.45 – Oficjalne rozpoczęcie – Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego [sala Sichrawy]

10.00 – 13.00 – część konferencyjna [sala Sichrawy]

  • Kultura dostępna dla wszystkich – efektywne wdrażanie idei projektowania uniwersalnego –prof. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska
  • Finansowanie dostępności oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Możliwości finansowania zmian w instytucji kultura w programie Dostępność Plus –przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  • Język włączający jako narzędzie integracji. Niedyskryminujący język i jego rola w procesach wykluczenia i integracji – Ewa Stoecker, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

13.30 – 15.00 – warsztaty uwrażliwiające

  • „Tor przeszkód”, czyli poznajemy bariery, z jakimi na co dzień zderzają się osoby z niepełnosprawnością ruchowąprowadzenie: Anna Pych (Fundacja Będzie Dobrze)[przestrzeń przed budynkiem MCK SOKÓŁ]
  • Zobaczyć świat osób niewidzących – prowadzenie: Antoni Bychawski (Fundacja Pomagam Niewidomym) [wejście do budynku MCK SOKÓŁ oraz sala kinowa]
  • Wspólnie przełamujmy bariery komunikacyjne, poznając Kulturę Głuchych – prowadzenie: Anna Butkiewicz (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących „Między Uszami” w Krakowie) [sala edukacyjna]

Uczestnicy mają możliwość udziału w dwóch wybranych warsztatach.

 

15.30 – 17.00 – warsztaty praktyczne

Warsztaty z przygotowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach działalności instytucji kultury.

  • Oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnością słuchu, prowadzenie: Dorota Omylska-Bielat (Centrum Sztuki Mościce)
  • Oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, prowadzenie: Olga Błaszczyńska (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
  • Oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzenie: Alicja Mucha (Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie)

Uczestnicy mają możliwość udziału w jednym wybranym warsztacie.

17:00 – ciepły posiłek dla uczestników

 

Rejestracja