Instytucje kultury otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami

Szkolenie dla pracowników instytucji kultury Województwa Małopolskiego Jacek Martini-Kielan / arch. MIK 2017

Kultura powinna być dostępna dla każdego mieszkańca, bez względu na stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, wiek czy miejsce zamieszkania. Dlatego samorząd województwa podejmuje działania, które mają ułatwić osobom z niepełnosprawnościami udział w wydarzeniach kulturalnych. W ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” pracownicy wojewódzkich instytucji kultury wzięli też udział w szkoleniach, które pomogły im dowiedzieć się z jakimi problemami zmagają się chociażby osoby niewidome lub niesłyszące. Kolejne inicjatywy już niebawem.

Uczestnictwo w kulturze nie powinno być przywilejem, tylko prawem. Dlatego naszym wspólnym obowiązkiem jest uczynić wszystko, żeby dostęp do niej mieli wszyscy, na tych samych zasadach. Staramy się, aby małopolskie instytucje kultury były coraz lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich ma chociażby ofertę przygotowaną dla osób niedowidzących czy niesłyszących, w tym na przykład tabliczki w alfabecie Braille’a i repliki eksponatów do dotykania. Chcemy też, aby coraz więcej z nich oferowało wydarzenia kulturalne z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących, tłumaczeniem na język migowy czy pętlą indukcyjną

– mówi Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za kulturę. – Nowe obiekty są budowane bez barier architektonicznych, a stare wyposażane w windy, podjazdy i rampy – dodaje. Przypomina również, że samorząd województwa wprowadza ułatwienia i udogodnienia także w innych miejscach: Koleje Małopolskie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a klienci posługujący się językiem migowym mogą załatwić swoje sprawy w urzędzie marszałkowskim.

Pracownicy instytucji kultury – wrażliwi i otwarci

W ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” w tym roku podjęto wiele działań, których celem było uwzględnienie w ofercie instytucji kultury potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Od marca do września 2017 r. prowadzono szkoleniaw których wzięło udział ponad 500 pracowników ze wszystkich 23 instytucji kultury Województwa Małopolskiego. W ich trakcie można było dowiedzieć się, z jakimi trudnościami zmagają się osoby niewidome lub niesłyszące oraz w jaki sposób należy zachowywać się podczas ich wizyty w teatrze czy muzeum.

Osoby z niepełnosprawnościami często podkreślają, że – poza odpowiednim przystosowaniem budynków – ważne jest też odpowiednie nastawienie i postępowanie pracowników instytucji, a ich wrażliwość i otwartość może mieć dla odwiedzających kluczowe znaczenie:

– Uczestnicy warsztatów mogli się przekonać na własnej skórze, na przykład podczas ćwiczenia przechodzenia przez labirynt z zamkniętymi oczami, jak czuje się i jakie trudności napotyka osoba niewidząca. Takie doświadczenie pomaga lepiej zrozumieć potrzeby takich osób – mówi Robert Więckowski z Fundacji Kultury Bez Barier, która prowadziła szkolenia.

Spotkaj się i porozmawiaj

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to jednak nie tylko zmiany w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego, ale także działania mające na celu stworzenie szerokiej koalicji osób, którym leży na sercu dobro osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów, a także wszyscy ci, którzy czują, że współtworzą lokalną kulturę, mogą wziąć udział w Forum Ludzi Kultury, które odbędzie się 28 listopada w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Będzie można się wymienić dobrymi praktykami w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Jestem przekonany, że właśnie tego typu spotkania, a także wiedza, doświadczenie i wrażliwość nas wszystkich pozwolą nam wspólnie stworzyć jeszcze lepsze warunki pracy na rzecz kultury

– podkreśla Leszek Zegzda.

Na wydarzenie można zarejestrować się tutaj.

Na najlepsze instytucje kultury czekają świadectwa dostępności

W ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” zespół ekspertów przygotował też „wytyczne dostępności”, czyli standardy dostosowania obiektów i oferty instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wytyczne dotyczą kwestii najbardziej podstawowych, w kolejnych latach będą one stopniowo uszczegóławiane i uzupełniane. Na ich podstawie instytucje kultury Województwa Małopolskiego wprowadzają zmiany w swoich obiektach, a placówki, które zostaną ocenione przez ekspertów jako najlepsze, uhonorowane zostaną przez Województwo Małopolskie specjalnymi świadectwami dostępności.

Wyróżnienia te będą dowodem na to, że dany obiekt jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku, niewidomych, słabo widzących czy niesłyszących. Będą także potwierdzeniem, że uwzględniają potrzeby osób starszych, o ograniczonej możliwości poruszania się czy odwiedzających daną instytucję z małymi dziećmi. Dla instytucji kultury świadectwo będzie natomiast potwierdzeniem skuteczności starań, a dla pracowników – dowodem uznania za właściwą postawę w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Uroczyste wręczenie świadectw odbędzie się 4 grudnia w Krakowskim Teatrze Scena STU. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany spektakl „Mały Książę” – w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną, tłumaczeniem na język migowy oraz przestrzenią dla osób poruszających się na wózkach).

***

Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” jest finansowany i koordynowany przez Województwo Małopolskie, a jego bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie internetowej: www.malopolska.pl/kulturawrazliwa

Zobacz również materiał Telewizji Małopolska: