O projekcie

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to program, w którym dążymy do zwiększenia obecności osób z różnorodnymi potrzebami w instytucjach kultury. Głównym celem programu jest otwieranie instytucji i jej oferty kulturalnej dla każdej zainteresowanej osoby.

Szkolimy się i edukujemy

Najważniejszą kwestią jest odpowiednie nastawienie i zachowanie samych pracownic i pracowników. Nawet jeśli nie jesteśmy w pełni przystosowani do potrzeb osób z różnorodnymi potrzebami, to wrażliwość i otwartość personelu może mieć dla odwiedzających ogromne znaczenie.

Dlatego prowadzimy szkolenia z obsługi osób z różnorodnymi potrzebami i przystosowania dla nich oferty kulturalnej. Uczestniczki i uczestnicy szkoleń uczą się, jak sprawić, by wizyta osób z różnorodnymi potrzebami w instytucji kultury mogła stać się sytuacją codzienną.

Mamy Wytyczne dostępności

To wskazówki, jak otwierać instytucje kultury dla różnych grup odbiorczyń i odbiorców. Pracujemy z grupą ekspertek i ekspertów, przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz społecznością osób z różnorodnymi potrzebami. W instytucjach wyznaczyliśmy koordynatorek i koordynatorów dostępności – osoby odpowiedzialne za wdrażane zmiany. 

Prowadzimy kampanię informacyjną

Rozmawiamy o potrzebach osób z różnorodnymi potrzebami w zakresie dostępu do kultury. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ofertą, która jest już dostępna. Naszym celem jest, aby była ona jak najszersza. 

Wymienione działania są realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszeniem Dobrze, Fundacją Brak Barier, Fundacją Siódmy Zmysł, Fundacją Między Uszami) oraz z przedstawicielami instytucji kultury i społeczności naukowej.

Inicjatorem projektu jest województwo małopolskie, zaś funkcję realizatora pełni Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Plan strategiczny dla Projektu

Otwórz PDF

Partnerzy

Fundacja Siódmy Zmysł
szansa
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
dobrze

Aktualności


Kontakt

Koordynator projektu

Jakub Studziński Małopolski Instytut Kultury w Krakowie [email protected], tel. 535290144

Napisz do nas