O projekcie

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to projekt, w którym dążymy do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Głównym celem projektu jest otwieranie instytucji i jej oferty kulturalnej dla każdej zainteresowanej osoby.

Szkolimy się i edukujemy

Najważniejszą kwestią jest odpowiednie nastawienie i zachowanie samych pracowników. Nawet jeśli nie jesteśmy w pełni przystosowani do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, to wrażliwość i otwartość personelu może mieć dla odwiedzających ogromne znaczenie.

Dlatego prowadzimy szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami i przystosowania dla nich oferty kulturalnej. Uczestnicy szkoleń uczą się, jak sprawić, by wizyta osób z niepełnosprawnościami w instytucji kultury mogła stać się sytuacją codzienną.

 

Przygotowujemy Wytyczne dostępności

To wskazówki, jak otwierać instytucje kultury dla różnych grup odbiorców. Pracujemy z grupą ekspertów, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami. W instytucjach wyznaczyliśmy koordynatorów dostępności – osoby odpowiedzialne za wdrażane zmiany. 

 

Prowadzimy kampanię informacyjną

Rozmawiamy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do kultury. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ofertą, która jest już dostępna. Naszym celem jest, aby była ona jak najszersza. 

 

Oceniamy instytucje kultury i przyznajemy świadectwa dostępności

Sprawdzamy, na ile instytucje kultury spełniają wymagania zebrane w Wytycznych dostępności. Instytucjom, które wprowadziły zmiany w życie, przyznane zostają świadectwa potwierdzające ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wymienione działania są realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Siódmy Zmysł, Fundacją Między Uszami) oraz z przedstawicielami instytucji kultury i środowiska naukowego.

Projekt jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego. Funkcję koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.