O projekcie

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to projekt, w którym dążymy do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Głównym celem projektu jest otwieranie instytucji i jej oferty kulturalnej dla każdej zainteresowanej osoby.

Szkolimy się i edukujemy

Najważniejszą kwestią jest odpowiednie nastawienie i zachowanie samych pracowników. Nawet jeśli nie jesteśmy w pełni przystosowani do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, to wrażliwość i otwartość personelu może mieć dla odwiedzających ogromne znaczenie.

Dlatego prowadzimy szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami i przystosowania dla nich oferty kulturalnej. Uczestnicy szkoleń uczą się, jak sprawić, by wizyta osób z niepełnosprawnościami w instytucji kultury mogła stać się sytuacją codzienną.

Przygotowujemy Wytyczne dostępności

To wskazówki, jak otwierać instytucje kultury dla różnych grup odbiorców. Pracujemy z grupą ekspertów, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami. W instytucjach wyznaczyliśmy koordynatorów dostępności – osoby odpowiedzialne za wdrażane zmiany. 

Prowadzimy kampanię informacyjną

Rozmawiamy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do kultury. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ofertą, która jest już dostępna. Naszym celem jest, aby była ona jak najszersza. 

Oceniamy instytucje kultury i przyznajemy świadectwa dostępności

Sprawdzamy, na ile instytucje kultury spełniają wymagania zebrane w Wytycznych dostępności. Instytucjom, które wprowadziły zmiany w życie, przyznane zostają świadectwa potwierdzające ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wymienione działania są realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Siódmy Zmysł, Fundacją Między Uszami) oraz z przedstawicielami instytucji kultury i środowiska naukowego.

Inicjatorem projektu jest województwo małopolskie, zaś funkcję realizatora pełni Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Partnerzy

Fundacja Kultury Bez Barier
Fundacja Siódmy Zmysł
szansa
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
dobrze

Aktualności


Kontakt

Koordynator projektu

Jakub Studziński Małopolski Instytut Kultury w Krakowie [email protected], tel. 535290144

Napisz do nas