Dostępne muzea, czyli jakie?

Dostępne muzea, czyli jakie?

Coraz więcej muzeów i galerii w Polsce stara się w ostatnich latach dostosować swoją ofertę do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tendencje te podyktowane są…

Jak dobrze zamówić PJM?

Jak dobrze zamówić PJM?

Coraz rzadziej zastanawiamy się dziś, czy realizować nasze działania w sposób dostępny, a coraz częściej pytamy, jak to robić. Spoczywają na nas obowiązki wynikające z…

Cztery łapy dają samodzielność

Cztery łapy dają samodzielność

Pies dla osoby niewidomej pełni funkcję rehabilitacyjną: pozytywnie wpływa na jej tempo i bezpieczeństwo poruszania się, a także oddziałuje na sferę psychiczną, niejednokrotnie stając się…

Instytucja przyjazna sensorycznie

Instytucja przyjazna sensorycznie

Osoby w spektrum autyzmu są bardzo często narażone na przestymulowanie zbyt dużą liczbą bodźców. Tłum, hałas, temperatura, światła w zbyt dużym natężeniu – to zaledwie…

Savoir-vivre u Głuchych

Savoir-vivre u Głuchych

Savoir-vivre to znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie – większość norm zachowań jest wspólna dla wszystkich, jednak nas interesować…