Ludzie kultury poznali potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Ludzie kultury poznali potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Jakiego wsparcia potrzebują osoby z niepełnosprawnościami oraz co zrobić, aby małopolskie instytucje kultury stały się dla nich jeszcze bardziej dostępne – to główne tematy konferencji „Małopolska. Kultura wrażliwa – forum ludzi kultury”. W otwarciu wydarzenia, które odbyło się 28 listopada 2017 r. w Tarnowie, uczestniczył Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Siłą projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” zainicjowanego przez samorząd województwa jest to, że o jego kształcie współdecydują osoby do których ten projekt ma być skierowany, czyli osoby z niepełnosprawnościami.  Jego cel jest prosty – wspólnie uczynimy wszystko, aby wojewódzkie instytucje kultury były nie tylko bardziej dostępne, ale też bardziej przyjazne dla tych osób

– mówił podczas otwarcia wydarzenia Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa za obszar kultury. W konferencji wziął także udział radny województwa Marcin Kuta.

Odbywająca się w tarnowskim Centrum Sztuki Mościce konferencja to już kolejny element projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”, którego głównym celem jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami udziału w wydarzeniach kulturalnych. W jego ramach tylko w tym roku podjęto wiele nowych inicjatyw, a wśród nich chociażby specjalne szkolenia, z których skorzystało ponad 500 pracowników ze wszystkich 23 instytucji kultury Województwa Małopolskiego. W ich trakcie można było dowiedzieć się, z jakimi trudnościami zmagają się osoby niewidome lub niesłyszące oraz w jaki sposób należy zachowywać się podczas ich wizyty w teatrze czy muzeum.

Tarnowska konferencja to kolejny krok, aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Biorący udział w wydarzeniu pracownicy domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów oraz inne osoby współtworzące lokalną kulturę, spotkali się z ekspertami Fundacji Kultury Bez Barier, którzy sami na co dzień zmagają się z barierami. Robert Więckowski przybliżył z jakimi problemami zmagają się osoby z niewidome lub niedowidzące, a Paulina Gul zaprezentowała obraz „człowieka w świecie ciszy”, czyli jakie wyzwania stojące przed osobami z niepełnosprawnościami słuchu chociażby podczas wizyty w teatrze. Wydarzenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami w lokalnych instytucjach kultury. Dyskusję na ten temat poprowadził Jan Mela.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” zespół ekspertów przygotował też „wytyczne dostępności”, czyli standardy dostosowania obiektów i oferty instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wytyczne dotyczą kwestii najbardziej podstawowych, w kolejnych latach będą one stopniowo uszczegóławiane i uzupełniane. Na ich podstawie instytucje kultury Województwa Małopolskiego wprowadzają zmiany w swoich obiektach, a placówki, które zostaną ocenione przez ekspertów jako najlepsze, uhonorowane zostaną przez Województwo Małopolskie specjalnymi świadectwami dostępności. Uroczyste wręczenie świadectw odbędzie się 4 grudnia w Krakowskim Teatrze Scena STU. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany spektakl „Mały Książę” – w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną, tłumaczeniem na język migowy oraz przestrzenią dla osób poruszających się na wózkach).

Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” jest finansowany i koordynowany przez Województwo Małopolskie, a jego bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie: www.malopolska.pl/kulturawrazliwa

Zobacz również materiał Telewizji Małopolska: