Nagrodzono działania samorządu na rzecz osób z niepełnosprawnością

Nagrodzono działania samorządu na rzecz osób z niepełnosprawnością
Małopolska. Kultura wrażliwa to projekt Województwa Małopolskiego realizowany we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, dzięki któremu instytucje kultury z naszego regionu są nie tylko coraz lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale też bardziej otwarte na ich obecność. Jako jedyny projekt samorządu regionalnego został on właśnie uznany za jedną z najlepszych tego typu inicjatyw w Polsce, otrzymując nagrodę w konkursie Samorząd Równych Szans.

Konkurs, który został zorganizowany już po raz dziewiąty przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, co roku docenia wyjątkowe inicjatywy samorządów lokalnych, dzięki którym warunki życia osób z niepełnosprawnościami poprawiają się, a także motywują ich do dalszej aktywności społecznej, wspierają niezależność i zaradność osobistą. Niewątpliwie, jednym z takich projektów jest Małopolska. Kultura wrażliwa, co zostało docenione przez konkursowe jury.

Siłą projektu zainicjowanego przez samorząd województwa jest to, że o jego kształcie współdecydują osoby, do których ten projekt jest skierowany, czyli osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki temu instytucje kultury Województwa Małopolskiego z dnia na dzień są nie tylko coraz bardziej dostępne, ale też bardziej przyjazne dla tych osób

– mówi Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa za obszar kultury. Przypomina również, że w ubiegłym roku w ramach projektu zorganizowano chociażby specjalne szkolenia, z których skorzystało około 500 pracowników ze wszystkich wojewódzkich instytucji kultury. – W ich trakcie można było dowiedzieć się bezpośrednio od osób niewidomych czy niesłyszących, z jakimi trudnościami zmagają się na co dzień i jak można im pomóc podczas ich wizyty w teatrze czy muzeum – podkreśla Zegzda.

To jednak nie wszystko – w minionym roku w ramach projektu specjaliści opracowali też specjalne „wytyczne dostępności”, czyli standardy dostosowania obiektów i oferty instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby otrzymać „świadectwo dostępności”, placówki musiały pozytywnie przejść ocenę dostępności, która została przeprowadzona przez zespół ekspertów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele instytucji kultury, nauki oraz przede wszystkim – organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zaświadczenia te trafiły w sumie aż do 20 wojewódzkich instytucji kultury. Warto jednak podkreślić, że w kolejnych latach planowane jest rozszerzenie „wytycznych dostępności” o bardziej szczegółowe wymagania.

Listę wszystkich nagrodzonych w tym roku inicjatyw można znaleźć tutaj. Projekty docenione we wcześniejszych latach można natomiast znaleźć w ogólnopolskiej bazie dobrych praktyk, która jest dostępna na stronie www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl.