Otwarci na różnice. Drugie Forum Kultury Wrażliwej

Otwarci na różnice. Drugie Forum Kultury Wrażliwej

Uczestnictwo w kulturze nie jest przywilejem, lecz prawem. Instytucje kultury to przestrzeń publiczna, do której mają wstęp wszyscy na tych samych zasadach. Okazuje się jednak, że czasem otwartość to wyzwanie. Porozmawiajmy o tym!

Zapraszamy pracowników domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów i wszystkich tych, którzy tworzą lokalną kulturę. Bądźcie z nami na Drugim Forum Kultury Wrażliwej, które odbędzie się 10 października 2018 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Forum Kultury Wrażliwej (FKW) to okazja do poznania praktyk udostępniania naszych instytucji osobom z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu. Mamy cały dzień na dyskusję o wyzwaniach architektonicznych, finansowych i programowych. Najpierw poruszymy temat przestrzeni w instytucji kultury: jak planować dostępność nowych pomieszczeń, ale także jak dostosować przestrzeń mniej przyjazną. Porozmawiamy o możliwościach finansowania zmian, zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dowiemy się, jak mówić o niepełnosprawności.

Później, w kilku spotkaniach warsztatowych, doświadczymy wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy poznają bariery, które na co dzień pokonują osoby z niepełnosprawnościami. Na koniec nauczymy się, jak tworzyć ofertę kulturalną.

Spotkania poprowadzą eksperci i praktycy, przedstawiciele instytucji kultury, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami, wspierane przez środowisko zaangażowane lokalnie.

Małopolska. Kultura wrażliwa – Forum Kultury Wrażliwej

10 października 2018, godz. 9.45 – 17.00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

9.45 – Oficjalne rozpoczęcie – Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego [sala Sichrawy]

10.00 – 13.00 – część konferencyjna [sala Sichrawy]

  • Kultura dostępna dla wszystkich – efektywne wdrażanie idei projektowania uniwersalnego –prof. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska
  • Finansowanie dostępności oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Możliwości finansowania zmian w instytucji kultura w programie Dostępność Plus –przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
  • Język włączający jako narzędzie integracji. Niedyskryminujący język i jego rola w procesach wykluczenia i integracji – Ewa Stoecker, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

13.30 – 15.00 – warsztaty uwrażliwiające

  • „Tor przeszkód”, czyli poznajemy bariery, z jakimi na co dzień zderzają się osoby z niepełnosprawnością ruchową – prowadzenie: Anna Pasiut (Fundacja Będzie Dobrze) [przestrzeń przed budynkiem MCK Sokół]
  • Zobaczyć świat osób niewidzących – prowadzenie: Antoni Bychawski (Fundacja Pomagam Niewidomym) [wejście do budynku MCK Sokół oraz sala kinowa]
  • Wspólnie przełamujmy bariery komunikacyjne, poznając Kulturę Głuchych – prowadzenie: Anna Butkiewicz (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących „Między Uszami” w Krakowie) [sala edukacyjna]

Uczestnicy mają możliwość udziału w dwóch wybranych warsztatach.

15.30 – 17.00 – warsztaty praktyczne

Warsztaty z przygotowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach działalności instytucji kultury.

  • Oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnością słuchu, prowadzenie: Dorota Omylska-Bielat (Centrum Sztuki Mościce)
  • Oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, prowadzenie: Olga Błaszczyńska (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
  • Oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzenie: Alicja Mucha (Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie)

Uczestnicy mają możliwość udziału w jednym wybranym warsztacie.

17:00 – ciepły posiłek dla uczestników