Kultura Wrażliwa nagrodzona w konkursie „Lodołamacze 2018”

Kultura Wrażliwa nagrodzona w konkursie „Lodołamacze 2018” Fot. Latawiec fotografia; www.lodolamacze.info.pl

Niezwykle miło nam poinformować, że Małopolski Instytut Kultury w Krakowie znalazł się wśród laureatów regionalnej XIII edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2018.

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, jak również podejmujących prospołeczne inicjatywy. Kapituła działajacego od 13 lat konkursu nagradza firmy, instytucje i osoby, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami.

Gala Finałowa dla czterech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego w tym roku odbyła się w Rzeszowie. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. I miejsce i statuetka Lodołamacz 2018 w kategorii „Instytucja” trafiła do rąk zastępcy dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie – Tomasza Włodarskiego, będącego jednocześnie koordynatorem projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”.

Cieszymy się bardzo, że nasze działania na rzecz zwiększania dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami zostały dostrzeżone i nagrodzone. Jury konkursu doceniło formułę projektu, który angażuje środowiska osób z niepełnosprawnościami i opiera się na mocnej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Dlatego też chcielibyśmy bardzo podziękować wspierającym nas organizacjom pozarządowym: Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji Siódmy Zmysł, Fundacji Między Uszami, Fundacji Szansa dla Niewidomych, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz koordynatorom dostępności w poszczególnych instytucjach kultury Województwa Małopolskiego. Ten „Lodołamcz” to nasza wspólna nagroda!