Forum Kultury Wrażliwej za nami!

Forum Kultury Wrażliwej za nami!

Dziesiątego października w Nowym Sączu odbyło się II Forum Kultury Wrażliwej. W trakcie całodniowego spotkania rozmawialiśmy o najważniejszych aspektach i najpilniejszych potrzebach instytucji kultury oraz o tym, jak sprawić, by stały się bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Mówiliśmy także o sposobach komunikowania się, o dofinansowaniu przysługującym z tytułu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz o stworzeniu dostępnej dla każdego ofercie kulturalnej i możliwościach jej promowania.

W MCK Sokół zebrało się około stu uczestników – byli to pracownicy instytucji kultury z całej Małopolski. Cały dzień poświęciliśmy na wykłady, dyskusje, warsztaty i spotkania. W ramach części wykładowej przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami opowiadali o najważniejszych aspektach dostosowania instytucji.

Profesor Marek Wysocki odwiedził Nowy Sącz już dzień wcześniej, by wykład o planowaniu uniwersalnym poprzeć konkretnymi przykładami lokalnych instytucji. Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Marta Mordarska, opowiadała o sposobach uzyskania dofinansowania na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, zaś Jacek Gogała, przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zaprezentował planowany rządowy program „Dostępność+”. Na koniec Ewa Stoecker z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej tłumaczyła słuchaczom, jakim językiem zwracać się do osób z niepełnosprawnościami, aby nasi rozmówcy, a co za tym idzie użytkownicy naszej instytucji kultury, nie czuły się wykluczone.

Dużo emocji wzbudziła część warsztatowa – uczestnicy mogli w praktyce poznać bariery, które na co dzień muszą pokonywać osoby z niepełnosprawnościami. Antoni Bychawski z Fundacji Pomagam Niewidomym pokazał, jakie są techniki poruszania się osób niewidomych. Uczestnicy warsztatów, w opaskach na oczach i z laskami, próbowali samodzielnie kupić bilety na seans oraz odnaleźć odpowiednie miejsce na sali kinowej. Anna Pych i przedstawiciele Fundacji Będzie Dobrze zbudowali specjalny tor przeszkód – uczestnicy podczas pokonywania go mogli się przekonać, jak trudno jest poruszać się na wózku. Anna Butkiewicz przybliżyła słuchaczom świat osób głuchych. Później, podczas pracy grupowej, uczestnicy wspólnymi siłami wypracowywali oferty kulturalne dla określonej niepełnosprawności: ruchu, wzroku, słuchu. Kontekstem był zbliżający się Dzień Niepodległości. Na końcu wszystkie grupy podsumowywały swoją pracę, aby wymienić się pomysłami i wzajemnie zainspirować do poszerzania oferty, tak by mogła być dostępna dla wszystkich.

Forum Kultury Wrażliwej było spotkaniem ważnym i potrzebnym zarówno dla pracowników instytucji kultury, jak i dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Konferencji towarzyszyły otwarte spotkania z przedstawicielami fundacji pozarządowych zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnościami, zaś pracownicy różnych instytucji kultury mieli okazję do nawiązania kontaktów i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Dziękujemy tym wszystkim, bez których Drugie Forum Kultury Wrażliwej nie mogłoby się odbyć. Cieszymy się, że istnieje tak wiele otwartych i zaangażowanych instytucji oraz osób, dzięki którym przestrzeń publiczna staje się coraz bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Mając jednak świadomość, jak wiele jeszcze pracy przed nami, już dziś zachęcamy do udziału w przyszłorocznym, trzecim Forum, które odbędzie się w ramach projektu Małopolska. Kultura Wrażliwa.

Prezentacje wystąpień:

Prof. Marek Wysocki – Projektowanie uniwersalne w kulturze

Jacek Gogała – Dostępność+

PFRON – Finansowanie dostępności

Ewa Stoecker – Język jako narzędzie integracji

 

Informacja, jak zapisać plik dla osób niewidomych.