Gala wręczenia świadectw dostępności w Operze Krakowskiej

Gala wręczenia świadectw dostępności w Operze Krakowskiej

 W pełni dostępna instytucja kultury, spektakle z audiodeskrypcją, oferta dla wszystkich grup odbiorców, otwarta i wykwalifikowana kadra – to wizja instytucji, którą z powodzeniem wprowadza w życie projekt „Małopolska. Kultura Wrażliwa”. Podsumowaniem drugiego roku działań, mających na celu zwiększenie dostępności małopolskich instytucji kultury, była uroczysta gala wręczenia świadectw dostępności, która odbyła się 4 grudnia w Operze Krakowskiej. W ramach wydarzenia został wystawiony spektakl Pan Tralaliński w wersji w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ważną częścią projektu zainicjowanego przez samorząd województwa małopolskiego są Wytyczne dostępności – opracowane przez ekspertów zasady i rekomendacje wyznaczające standard dostosowania obiektów kultury i ich oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na podstawie tych wytycznych instytucje kultury województwa małopolskiego wprowadzają zmiany, które mają sprostać potrzebom wszystkich odbiorców. We wtorek 4 grudnia w Operze Krakowskiej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw dostępności dla instytucji kultury województwa małopolskiego, które wdrożyły rekomendacje ekspertów i zostały pozytywnie ocenione. Świadectwa dostępności zostały przyznane w trzech kategoriach: dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku i ruchu. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele (dyrektorzy i pracownicy) instytucji kultury Województwa Małopolskiego, w tym koordynatorzy dostępności instytucji kultury, członkowie Komisji Rekomendacyjnej, zajmującej się oceną instytucji kultury pod kątem przygotowanych w ramach projektu wytycznych dostępności oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w tym: Anna Pieczarka – członek zarządu WM ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz Monika Wiejaczka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lista obiektów instytucji kultury województwa małopolskiego, które spełniły ogólne wytyczne dostępności oraz szczegółowe wytyczne dostępności w poszczególnych zakresach:

1. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

2. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

3. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

4. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu:
Gmach Główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
Miasteczko Galicyjskie
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

5. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu i ruchu.

6. Opera Krakowska w Krakowie:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

7. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie:
Małopolski Ogród Sztuki
:
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
Dom Rzemiosł:
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

8. Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanym:
Scena Witkacego
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.
Scena Atanazego Bazakbala
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

9. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej:
Skansen
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

10. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

11. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec:
Skansen
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

12. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
Duży Hangar
Opis: świadectwo dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
Arteteka
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu i ruchu.

14. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

15. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów W Gorlicach. Kasztel w Szymbarku
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

16. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach:
Gmach główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

17. Muzeum Okręgowe w Tarnowie:
Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.
Galeria PANORAMA
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
Dwór w Dołędze
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

Orgzanizatorzy postanowili także dodatkowo podziękować i wręczyć dyplomy i upominki osobom szczególnie zaangażowanym w działalność projektową:
Barbara Pasterak – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Olga Curzydło – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Olga Błaszczyńska – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Kinga Smółka – Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Katarzyna Zielińska – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Robert Lenard – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Katarzyna Kożuch – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Mira Wiktorowska – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

W ramach wydarzenia goście ze szkół integracyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i nauki mieli także okazję obejrzeć spektakl Pan Tralaliński ‒ z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na Polski Język Migowy, w dostosowanej przestrzeni teatralnej. Specjalnymi gośćmi było 120 dzieci wraz z opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie.