Kultura Wrażliwa w finale EPSA!

Kultura Wrażliwa w finale EPSA!

Kultura Wrażliwa jedynym polskim projektem w ścisłym finale prestiżowej europejskiej nagrody, związanej z administracją publiczną!


Pod skrótem EPSA kryje się jedna z najważniejszych w Europie nagród dotyczących administracji publicznej. Jej celem jest wyróżnienie wartościowych inicjatyw, projektów i rozwiązań zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym. W tym roku nagrodzie patronuje hasło „Nowe rozwiązania kompleksowych wyzwań – sektor publiczny zorientowany na obywatela, zrównoważony i dopasowany do przyszłości”. Do nominacji w trzech konkursowych kategoriach zgłoszono ponad 150 aplikacji z 28 krajów.

10 października jury wybrało finałową dziewiątkę projektów, które zawalczą o nagrodę w trzech konkursowych kategoriach. W tym prestiżowym gronie znalazł się samorządowy projekt Małopolska.Kultura Wrażliwa. To jedyne polskie zgłoszenie, które dotarło do ścisłego finału tegorocznej edycji EPSA.

Projekt został wyróżniony jako jeden z trzech w kategorii „Najlepsze rozwiązania na poziomie regionalnym”. Wszystkie zgłoszenia są oceniane pod kątem innowacyjności, zaangażowania interesariuszy, znaczenia podjętych działań, wyników, trwałości i potencjału do adaptacji. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Maastricht, która w tym roku odbędzie się w dniach 4 – 7 listopada.

Przypomnijmy, że Małopolska.Kultura wrażliwa to projekt, który dąży do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Jego głównym celem jest dostosowanie oferty i przestrzeni instytucji kultury do potrzeb każdej osoby, która jest zainteresowana aktywnym udziałem w życiu kulturalnym. W przeciągu dwóch lat trwania projektu, przeszkolonych zostało ponad 700 pracowników małopolskich teatrów, muzeów, czy domów kultury ‒ od pracowników recepcji i ekspozycji, przez edukatorów i muzealnych kustoszy oraz „koordynatorów dostępności”. W ramach projektu prowadzone są również warsztaty z Polskiego Języka Migowego dla pracowników instytucji, a także opracowywane „Wytyczne dostępności”. To właśnie na podstawie tych wytycznych, w muzeach czy teatrach wprowadzane są zmiany, które mają sprostać potrzebom wszystkich mieszkańców – nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale też seniorów czy rodziców z dziećmi.