Świadectwa dostępności 2019 przyznane!

Świadectwa dostępności 2019 przyznane!

W pełni dostępna instytucja kultury, spektakle z audiodeskrypcją, oferta dla wszystkich grup odbiorców, otwarta i wykwalifikowana kadra – to wizja instytucji, którą z powodzeniem wprowadza w życie projekt „Małopolska. Kultura Wrażliwa”. Podsumowaniem trzeciego roku działań, mających na celu zwiększenie dostępności małopolskich instytucji kultury, było III Forum Kultury Wrażliwej oraz wręczenie świadectw dostępności dla 20 instytucji kultury Województwa Małopolskiego.

We wtorek 17 grudnia w KÄRCHER Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych odbyło się uroczyste wręczenie świadectw dostępności dla instytucji kultury województwa małopolskiego, które wdrożyły rekomendacje ekspertów i zostały przez nich pozytywnie ocenione. Świadectwa dostępności zostały przyznane w czterech kategoriach: dostępności dla osób głuchych, osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku i ruchu. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele (dyrektorzy i pracownicy) instytucji kultury województwa małopolskiego, w tym koordynatorzy dostępności oraz członkowie Komisji Rekomendacyjnej, zajmującej się oceną instytucji kultury pod kątem przygotowanych w ramach projektu wytycznych dostępności. Świadectwa zostały wręczone przez Monikę Wiejaczkę – zastępcę dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji oraz Tomasza Włodarskiego – zastępcę dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Lista obiektów instytucji kultury województwa małopolskiego, które spełniły ogólne wytyczne dostępności oraz szczegółowe wytyczne dostępności w poszczególnych zakresach:

1. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

2. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie

Gmach główny
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

3. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

4. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Gmach Główny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

Sądecki Park Etnograficzny
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Miasteczko Galicyjskie (zespół obiektów)
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

5. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Gmach główny
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

6. Opera Krakowska w Krakowie
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

7. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Gmach Główny
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku.

Małopolski Ogród Sztuki:
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Dom Rzemiosł:
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

8. Teatr im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem

Scena Witkacego
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

Scena Atanazego Bazakbala
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

9. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

10. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku.

11. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

12. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Gmach główny
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

Arteteka
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

14. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i ruchu.

15. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów W Gorlicach

Kasztel w Szymbarku
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

16. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
Opis: dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

17. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Galeria PANORAMA
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Dwór w Dołędze
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

Zagroda F. Curyłowej w Zalipiu
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

18. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku.

Centrum Sztuki MOŚCICE w Tarnowie
Opis: dostępność dla osób głuchych oraz z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu.

19. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
Opis: dostępność dla osób głuchych