Pilotażowy program wsparcia

Pilotażowy program wsparcia

W tym roku działania wspierające instytucje kultury w zakresie poszerzenia ich dostępności i wdrażania narzędzi dostępnościowych przybrały nieco inny charakter niż dotychczas. Rokrocznie przedstawialiśmy instytucjom wytyczne dostępności (a w kolejnych latach instytucje same zgłaszały planowane zmiany), aby po ich wdrożeniu wręczyć im świadectwo dostępności – będące identyfikacją otwartości instytucji. Wspieraliśmy instytucje w zmianach, początkowo robiąc wizyty studyjne z ekspertami, a w roku ubiegłym – wyznaczając ekspertów, z którymi można było konsultować się w trakcie wprowadzanych zmian i ich planów.

W tym roku podjęliśmy się pilotażowego programu wsparcia szkoleniowo-merytorycznego dla kadr instytucji kultury. Wytypowaliśmy dwie instytucje kultury województwa małopolskiego uczestniczące w programie: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Opera Krakowska. Program wsparcia obejmuje pięć etapów: diagnozę, etap szkoleniowy, wypracowywania rozwiązań, etap konsultacyjny i ewaluację projektu. Działania z ramienia projektu Kultura wrażliwa prowadzi Olga Michalik – muzeolożka, historyczka sztuki i animatorka kultury, ekspertka dostępności, autorka „Katalogu dobrych praktyk” w zakresie udostępniania muzeów dla publiczności.

Za nami pierwsze spotkanie z przedstawicielami Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 6 marca uczestniczyliśmy w otwarciu wspólnych działań. Rozmawialiśmy o projekcie oraz zaprezentowanym ramowym planie programowy z dyrekcją oraz koordynatorem dostępności. Przed nami rok ciekawej, choć ciężkiej pracy nad dostępnością instytucji. Mamy nadzieję, że pilotażowy program przyniesie sukcesy i kolejna instytucja będzie mogła służyć za wzór otwartości i impuls do podjęcia zmian dla kolejnych ośrodków.