Otwarci na różnice

Otwarci na różnice

„Małopolska. Kultura Wrażliwa” to pierwszy w Polsce systemowy projekt zajmujący się zwiększaniem dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Proponujemy rozwiązania i narzędzia, które ułatwiają korzystanie z kultury użytkownikom i użytkowniczkom dotąd z niej wykluczonym.

Działaniom Kultury Wrażliwej towarzyszy hasło „Otwarci na różnice”. Dostępność bowiem to nie tylko brak barier architektonicznych, ale przede wszystkim otwartość na różnorodne potrzeby, konieczność ciągłej zmiany, a nieraz kreatywne myślenie. Wiedzą o tym koordynatorzy dostępności w instytucjach kultury zarządzanych przez województwo małopolskie. Dzięki kilkuletniej współpracy w ramach projektu nauczyli się planować, wdrażać i wykorzystywać narzędzia dostępnościowe, a także poznali potrzeby odbiorców z niepełnosprawnościami – i to na nie starają się odpowiadać. Rezultaty tych działań prezentujemy w serii krótkich filmów, w których pracownicy instytucji zdradzają tajniki swoich nieszablonowych rozwiązań dostępnościowych.

Teatr im. J. Słowackiego

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Muzeum Armii Krajowej

Muzeum Archeologiczne

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie