Kultura Wrażliwa zorganizuje inkluzywną grę miejską

Kultura Wrażliwa zorganizuje inkluzywną grę miejską

Z radością informujemy, że Kultura Wrażliwa otrzymała dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje na realizację projektu inkluzywnej gry miejskiej.

Połączymy siły z programem Małopolska To Go i w drugiej połowie roku zabierzemy Was na spacer śladami Zofii Szczupaczyńskiej – profesorowej o detektywistycznym zacięciu, bohaterki książki „Tajemnica Domu Helclów”. Dzięki audiodeskrypcji, nagraniom w PJM oraz tekstom łatwym do czytania i zrozumienia wszyscy będziemy mogli zanurzyć się w ekscytującej zabawie kulturowej nawiązującej do mieszczańskiej atmosfery XIX-wiecznego Krakowa.

Celem projektu jest powstanie inkluzywnej gry miejskiej upowszechniającej dorobek kultury oraz zwiększającej jej obecność w życiu społecznym – także wśród osób zagrożonych wykluczeniem z powodu niepełnosprawności czy sytuacji ekonomicznej. Gra będzie ciekawym sposobem na przekazanie uczestnikom dużej dawki wiedzy o historii XIX-wiecznego Krakowa: jego architekturze, kulturze i „dusznej, mieszczańskej atmosferze”. Po mieście poruszać będziemy się śladami bohaterki książki „Tajemnica Domu Helclów”, Zofii Szczupaczyńskiej – profesorowej o detektywistycznym zacięciu.

Ważnym założeniem projektu jest myślenie o dostępności gry dla osób ze szczególnymi potrzebami już na etapie jej projektowania, dlatego zostanie ona zrealizowana w modelu partycypacyjnym: powstanie zespół koncepcyjny, w którego skład wchodzić będą m.in. przewodnicy miejscy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Dotąd w Polsce nie powstała jeszcze gra miejska dedykowana tak szerokiemu gronu, w tym osobom niewidomych, Głuchym, z niepełnosprawnością intelektualną czy poruszających się na wózku, ale przede wszystkim – zainteresowanych kulturą.

Dołożymy wszelkich starań, by żadna z osób nie zetknęła się z barierami w trakcie uczestnictwa w projekcie. Dostępność traktujemy szeroko – także jako dostępność nośników (gra do pobrania na telefon, do wydruku, do odbioru w różnych miejscach miasta) oraz dostępność czasu (z gry można skorzystać zawsze, nie tylko w dniu premiery/w trakcie trwania projektu). Dla osób Głuchych przygotujemy materiały w PJM, zaś dla tych, którzy nie posługują się PJM dostępne będą materiały w ETR. Dla osób niewidomych dostępna będzie wersja elektroniczna (dostępna za pomocą programu udźwiękawiającego) oraz nagrania audio z elementami audiodeskrypcji. Materiały i artykuły umieszczane będą na stronie spełniającej kryteria WCAG 2.1 – posiadającą m.in. opcje kontrastu, powiększania czcionki, alterteksty i in. W myśl zasady „nic o nas, bez nas”, bardzo ważnym aspektem dostępnościowym będzie włączenie w działania koncepcyjne osób z niepełnosprawnościami: staną się one częścią zespołu koncepcyjnego.

Już wkrótce będziemy Was informować o kolejnych etapach pracy i będziemy zapraszać do współuczestniczenia w tej wyjątkowej przygodzie.