Konkurs dla organizacji pozarządowych „Kultura Wrażliwa”

Konkurs dla organizacji pozarządowych „Kultura Wrażliwa”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r. pn. „Kultura Wrażliwa”.

„Już po raz drugi Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs, którego celem jest zwiększenie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim.” – komentuje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Swoje oferty o dotację wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą składać za pośrednictwem generatora ofert:www.pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 23 czerwca 2021 roku do godz. 23:55. Wersję tożsamą z wersją elektroniczną należy złożyć także w formie papierowej w terminie do 25 czerwca 2021 roku do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 „Dofinansowanie można zdobyć na zadania, które m.in. realizowane są we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego i znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększają ich udział w obiegu kulturalnym” – dodaje Iwona Gibas.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cel konkursu 100 tys. zł. wsparcia. Kwota dofinansowania jednego zadania nie może przekraczać 10 000 zł. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1.05.2021 r., a kończyć nie później niż 31.12.2021 r.

Konkurs jest realizowany w ramach zadania „Małopolska. Kultura Wrażliwa” – pierwszego realizowanego w skali całego województwa projektu, który koncentruje się na tematyce osób z niepełnosprawnościami i ich obecności w instytucjach kultury. Został on zainicjowany w 2016  roku i dotychczas skupiał się głównie na zwiększaniu dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego. Ogłoszony właśnie konkurs dla organizacji pozarządowych jest cennym uzupełnieniem i zarazem poszerzeniem tych działań.

W ubiegłym roku w ramach konkursu dofinansowano 11 zadań na łączną kwotę 94 999 zł. Wśród zrealizowanych projektów były m.in.: Tłumaczenie na Polski Język Migowy cyklu pięciu wirtualnych oprowadzań pn: „Tajemnice obozu nieznana historia KL Auschwitz-Birkenau”, zwiększenie dostępności Sądeckiej Biblioteki Publicznej poprzez użyczenie przez fundację zakupionych audiobooków i czytaków dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1944348,otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultur.html

Dla wszystkich zainteresowanych konkursem 17 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się webinar prowadzony przez zespół Kultury Wrażliwej: Tomka Włodarskiego i Paulę Curpyan oraz Annę Donabidowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania prowadzący opowiedzą o idei konkursu, pokażą dobre praktyki związane z dostępnością oferty kulturalnej oraz przykłady projektów już zrealizowanych, a także udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania od uczestników.
Zapisy na spotkanie pod linkiem:https://forms.gle/MM9cD8JutyyattBD7