Wrażliwy wolontariat

Wrażliwy wolontariat

W tym roku w ramach projektu postanowiliśmy rozwinąć ideę „wrażliwego wolontariatu”.

W trakcie naszych spotkań z koordynator(k)ami dostępności w instytucjach kultury wybrzmiewał problem braku czasu, ludzi i środków potrzebnych do tego, by należycie zadbać o dostępność. Dlatego postanowiliśmy ogłosić nabór wolontariuszy i wolontariuszek do zdalnego wsparcia działań dostępnościowych w małopolskich instytucjach kultury. Efekty naboru przerosły nasze oczekiwania – na ogłoszenie odpowiedziało ponad 40 osób chcących się zaangażować i wesprzeć projekt. Z tego grona wyłoniliśmy ostatecznie 12 osób, które od kwietnia do grudnia 2021 roku wspierają koordynatorów i koordynatorki dostępności z pięciu instytucji. Wolontariusze i wolontariuszki przeszli cykl szkoleń wdrażających, a teraz swoją wiedzę mogą stosować w praktyce i jednocześnie pomagać i uczyć się od koordynatorów/-ek dostępności.

Na zdjęciach wolontariusze/-ki oraz osoby związane z projektem pokazują litery w daktylografii – alfabecie palcowym polskiego języka migowego. Składają się one na słowo „WOLONTARIAT”.