Wrażliwi wolontariusze poszukiwani!

Wrażliwi wolontariusze poszukiwani!

Małopolski Instytut Kultury poszukuje wolontariuszy i wolontariuszek do współpracy z Kulturą Wrażliwą przy okazji Festiwalu Bez Barier.

Festiwal Kultury Bez Barier to wielkie święto kultury dostępnej dla wszystkich i najbardziej otwarte wydarzenie w kraju. Szczegóły możesz przeczytać tutaj: https://fkbb.pl/

Poszukujemy wolontariuszek i wolontariuszy, którzy będą asystować uczestni(cz)kom z niepełnosprawnościami podczas wydarzeń zaplanowanych w siedzibie MIK-u (na Woli Justowskiej):

3 października 2022, w godz. 17:00–19:15

Projekcja filmu „Slow las” i dyskusja literacka z udziałem Barbary Sadurskiej i Łukasza Wojtusika

4 października 2022, w godz. 16:00–18:15

Projekcja filmu „Slow las” z napisami w języku ukraińskim, wspólna podróż do Lasu Wolskiego i spacer krajoznawczy, który poprowadzi Aleksandra Łagowska w języku ukraińskim (dlatego mile widziana znajomość języka ukraińskiego wśród wolontariuszek i wolontariuszy).

6 października 2022, w godz. 17:00–19:15

Projekcja filmu „Slow las” i dyskusja literacka z udziałem Barbary Sadurskiej i Anny Marchewki.

Jaka jest rola wolontariuszek i wolontariuszy?

Wolontariuszki-asystentki i wolontariusze-asystenci będą czuwać nad sprawnym przebiegiem wydarzenia oraz komfortem uczestniczek i uczestników, w tym osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez pomoc w dotarciu z przystanku do budynku, towarzyszenie podczas spaceru.

Nie musisz mieć doświadczenia. Wystarczy, że chcesz włączyć się w działania. Resztę przygotujemy razem!

Zaplanowaliśmy spotkanie, na którym omówimy szczegóły współpracy wolontariackiej oraz szkolenie wokół dostępności, które pozwoli Ci czuć się swobodnie. Chcemy, żeby to było wartościowe wydarzenie również dla Ciebie!

Terminy spotkań dla wolontariuszy(-ek) przed wydarzeniem:

20 września, w godz. 16.00–17.30 w siedzibie MIK (spotkanie organizacyjne)

30 września, w godz. 16.00–18.00 w siedzibie MIK (szkolenie wokół dostępności)

Ze wszystkimi wolontariuszami i wolontariuszkami MIK-u podpiszemy porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 września 2022 (do końca dnia) przez formularz: https://forms.gle/WeaVYCcAPwhxSbvN7