Publikacja: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w sektorze kultury

Publikacja: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w sektorze kultury

Nowa publikacja Kultury Wrażliwej jest już dostępna! Mamy nadzieję, że będzie ona przewodnikiem na drodze współpracy z osobami z niepełnosprawnością, rozwieje wiele wątpliwości i obaw narosłych wokół zatrudniania tej – bardzo przecież licznej i różnorodnej – grupy potencjalnych pracowników oraz będzie stanowić inspirację dla działań związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem budowania otwartości na różnorodność w miejscu pracy.

Osoby z niepełnosprawnością jako pracownicy, artyści, twórcy czy współtwórcy z całą pewnością mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości pracowników i kadr instytucji kultury, stworzenia różnorodnego zespołu, a także realizowania działań inkluzywnych i partycypacyjnych. Ich obecność pomaga uwrażliwić pozostałych pracowników na potrzeby niepełnosprawnych odbiorców, a samych odbiorców z różnymi potrzebami zachęca i ośmiela do wizyty w instytucji kultury. Nasza publikacja to pokłosie seminarium, które odbyło się we wrześniu tego roku. Zebraliśmy najważniejsze wnioski, a w broszurze znajdziecie informacje takie, jak: sytuacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i korzyści związane z ich zatrudnianiem; organizowanie współpracy z pracownikami z niepełnosprawnościami; jakie udogodnienia na stanowisku pracy ma obowiązek zapewnić pracodawca pracownikowi z niepełnosprawnością; czego potrzebują pracownicy z konkretnymi niepełnosprawnościami; jakie są modele udziału osób z niepełnosprawnościami w kulturze.

Do napisania niniejszej publikacji zaprosiliśmy ekspertki i ekspertów specjalizujących się w niniejszych zagadnieniach: Rafała Pawłowskiego z Fundacji Brak Barier, Roberta Więckowskiego wraz z Zespołem z Fundacji Kultury Bez Barier, Barbarę Pasterak i Olgę Curzydło ze Stowarzyszenia Dobrze i Magdalenę Ptak – specjalistkę dot. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do lektury!

POBIERZ PDFPobierz

https://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/KW_Zatrudnianie-osob-z-niepelnosprawnosciami_po-kor_z-BIOGRAMAMI-wg-kolejnosci.pdf