Inkluzywna kulturrra – o instytucjach kultury jeszcze bardziej otwartych

Inkluzywna kulturrra – o instytucjach kultury jeszcze bardziej otwartych

Najnowsza publikacja Kultury Wrażliwej, autorstwa Jakuba Studzińskiego i Barbary Pasterak, została napisana z perspektywy osób pracujących w instytucjach kultury, współpracujących z organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną i aktywnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych. Od kilku lat przyglądamy się z różnych stron, w jaki sposób instytucje kultury otwierają się na potrzeby swojej publiczności, jak z nią pracują, czego się uczą, a czego jeszcze powinny się dowiedzieć. Interesuje nas temat dostępności. Zajmujemy się nią zawodowo, m.in. tworzymy narzędzia wspomagające udział w kulturze (na przykład audiodeskrypcje, tłumaczenia i przewodniki w polskim języku migowym), pracujemy z osobami o różnych potrzebach, w tym z artystkami i artystami z niepełnosprawnościami, oraz prowadzimy szkolenia dla instytucji. Chcemy pokazać wyzwania, które stoją przed instytucjami, trudności, z jakimi mierzą się osoby zajmujące się budowaniem dostępności, ale też wskazać dobre praktyki, wyznaczyć kierunki rozwoju, które mogą wspierać osoby tworzące kulturę w planowaniu działań i podejmowaniu strategicznych decyzji.

Myśląc o inkluzywności w instytucji kultury, definiujemy publiczność jako bardzo różnorodną grupę, w której znajdują się osoby w różnym wieku – od dzieci i młodzieży po seniorów i seniorki, osoby z różnym stopniem sprawności, także niewidoczną niepełnosprawnością, czyli na przykład chorobami przewlekłymi, osoby w spektrum autyzmu, osoby g/Głuche, osoby należące do mniejszości narodowych czy etnicznych, w tym imigrantki i imigranci, osoby o różnej wrażliwości sensorycznej itd. Dla nich wszystkich chcemy widzieć miejsce w przestrzeni publicznej, bo dostęp do dóbr kultury jest prawem każdego człowieka, nie przywilejem.

O wnioskach z wywiadów, obserwacjach, efektach rozmów i przemyśleniach pracowników instytucji kultury odpowiedzialnych za dostępność przeczytacie w niniejszej publikacji (link do pobrania pod obrazkiem).

Inkluzywna-kultuRRRaPobierz