Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ (oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)

Budynek Galerii powstał w latach 2008-2010. Jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ, stanowiąc nowoczesne skrzydło głównej siedziby. Jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koordynator dostępności:
Sylwia Kielusiak – specjalista ds. edukacji, znajomość PJM poziom podstawowy A1
tel. 18 448 26 64, e-mail: [email protected]

Jesteśmy w centrum miasta. W przypadku braku własnego środka transportu można w dogodny sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki – ulice: Długosza, Konarskiego i Kościuszki). Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki.

Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych, wraz z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie parkingu.

Recepcja i oznakowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, którą użytkownik zamyka samodzielnie od wewnątrz, znajdują się na poziomie wejścia do budynku. Każda kondygnacja budynku dostępna jest poprzez windę osobową, w której przyciski sterujące pracą windy posiadają napisy punktowe.

Bilet normalny – 5 złBilet ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści) – 3 zł

Bilet grupowy (od 10 os.) – 2 zł/os.

Bilet rodzinny (1-2 rodziców+dzieci) – 1 zł/os.

Bilet promocyjny – 1 zł/os. w każdą środę

Warsztaty – 5zł

OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU / SŁUCHU / RUCHU:

Koordynator dostępności: Aleksandra Anzel – specjalista ds. edukacji

tel. 18 / 448-26-64, e-mail: [email protected]

  • bieżące wystawy wraz z replikami eksponatów;
  • pod koniec listopada wraz z projektem wystawy ANTONISZ. INTERPRETACJE zostanie w Galerii zamontowany system beaconów oraz uruchomiona specjalna aplikacja umożliwiająca zwiedzanie wybranych wystaw osobom z dysfunkcją wzroku, połączona ze stroną internetową;
  • strona internetowa – nowa strona internetowa będzie stworzona w 2018 roku i będzie spełniać wszystkie wymogi dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku;
  • możliwość wprowadzenia psa;
  • formy edukacyjne przygotowane do aktualnej wystawy;
  • warsztaty tematyczne organizowane na podstawie rezerwacji i zgłoszeń;

Warsztaty edukacyjne prowadzone są przez cały rok szkolny dla każdego, dostosowane do indywidualnych potrzeb i poziomu rozwoju czy dysfunkcji uczestników. Koordynator przyjmujący rezerwacje omawia z opiekunami, kto i z jaką dysfunkcją będzie uczestnikiem zajęć, tak by dostosować formę danych zajęć do grupy. W ramach współpracy z osobami z dysfunkcjami, prowadzone były przez cały semestr zajęcia z grupą dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu, z grupami dzieci z autyzmem oraz dziećmi z zespołem Downa.

Proponowane tematy zajęć (niepełnosprawność ruchowa, słuchowa – wymagany opiekun tłumaczący JPM):

PLAKAT DO FIKCYJNEGO FILMU „TAKI/TAKA”  – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Tworzenie plakatu jest owocem myślenia, operowania humorem, stosowania puenty, inteligentnego skrótu graficznego. Uczestnicy warsztatów uczą się przekazywania sugestii za pomocą daleko idących skrótów pojęciowych, skojarzeń i metaforyki, pamiętając przy tym, że plakat służy celom komercyjnym, muzycznym, teatralnym lub społecznym. Liczba uczestników: 15-20 osób; czas trwania: 1 godzina; cena: 5,00 zł.

MACZAJ, MIESZAJ, MAZAJ – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Teoria koloru jest sztuką samą w sobie. Studiowanie, jak kolory wpływają na różne osoby, indywidualnie lub też w grupie, jest czymś bardzo ciekawym. I nie tylko. Coś tak prostego jak zmiana barwy lub nasycenia kolorów może wywołać zupełnie różne odczucia. Różnice kulturowe są w tym przypadku bardzo istotne. Kolor jest tym czego najbardziej nam wszystkim potrzeba. Aby móc zrozumieć istotę barw trzeba choćby poznać podstawy ich mieszania oraz temperaturę, która ma kluczowe znaczenie podczas malowaniu obrazu, tkaniny czy wnętrza. Liczba uczestników: 15-20 osób; czas trwania: 1 godzina; cena: 5,00 zł.

ORNAMENT – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Projekt struktury graficznej ornamentu utworzonego poprzez duplikację i transformację prostego elementu, bryły, kształtu. Przykładowe działania: przesunięcie, obrót, odbicie, skalowanie, zmiana barwy, grubości linii. Liczba uczestników: 15-20 osób; czas trwania: 1 godzina; cena: 5,00 zł.

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo przenieść widziane obiekty i ich proporcje na płaszczyznę kartki, jak rysować różne tekstury, jak uzyskać wrażenie trójwymiarowości i poprawnie wykreślić perspektywę, jak operować światłocieniem. Dodatkowo dzieci zapoznane zostaną z techniką pasteli, z jej znaczeniem w dziejach sztuki. Liczba uczestników: 15-20 osób; czas trwania: 1 godzina; cena: 5,00 zł.

Ponadto proponujemy ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci z niesprawnością ruchową i intelektualną.

 

Na zajęciach uczestnicy stosują różnorodne techniki plastyczne takie jak: malowanie zarówno pędzlem, jak i palcami, stopami, rysowanie, lepienie z masy plastycznej, plasteliny, rzeźbienie, wycinanki, układanki, tworzenie kolaży, „wydrapywanki” oraz wiele innych.

Zajęcia plastyczne są jednym ze sposobów wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka. Dają radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania i dalej idąc doświadczania świata zewnętrznego. W przypadku dzieci upośledzonych umysłowo, celem takich zajęć nie jest zrobienie pięknego, wspaniałego dzieła, lecz przekonanie dziecka, że jest sprawczy, że potrafi „coś” stworzyć.

W razie uruchomienia alarmu pożarowego i ewakuacji – winda zjeżdża lub wyjeżdża tylko na parter i z tego poziomu należy opuścić budynek na zewnątrz, kierując się do drzwi oznakowanych do ewakuacji. Niedowidzący muszą mieć opiekuna do wyprowadzenia.