KÄRCHER Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych

Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Focha 40. Do miejsca można dostać się ścieżką biegnącą wzdłuż Błoń (i na odpowiedniej wysokości przejść na drugą stronę ulicy) lub chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Focha.

Tomasz Włodarski
telefon lub SMS: 533310438
mail: [email protected]

Magdalena Urbańska
telefon lub SMS: 609520099
mail: [email protected]

Autobusem nr 134, 152, 192, 252 (przystanek: Instytut Reumatologii)

Dotarcie z przystanku: Hala znajduje się 250 metrów od przystanku. Do Hali prowadzi szeroki chodnik.

Miejsca parkingowe

Na parkingu Hali znajduje się 16 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Parking wolny jest od opłat postojowych.

Parkowanie jest także możliwe wzdłuż ulicy Focha. Wymagana jest opłata postojowa, zgodnie z miejskim taryfikatorem. Do budynku z miejsc parkingowych prowadzi chodnik wyłożony równą kostką brukową.

Istnieją dwa wejścia do budynku: główne i boczne. Boczne wejście znajduje się od strony parkingu, posiada zjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście na koncert odbywa się tylko wejściem głównym.

Główne wejście znajduje się od strony ulicy Focha. Prowadzi do niego (równy) chodnik. Wejście składa się z podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz schodów. Schody znajdują się na całej szerokości budynku, czyli ok. 50 metrów. Podjazd znajduje się zarówno z prawej, jak i z lewej strony schodów, ma ok 30 metrów długości i prowadzi na skos przez schody.

Schodów jest sześć. Na środku szerokości schodów znajdują się trzy wysokie poręcze.

Wejście do budynku posiada dwoje przezroczystych drzwi z pionowym uchwytem na całej ich wysokości. Drzwi znajdują się w odległości ok. 10 metrów od schodów, na wysokości dwóch lewych poręczy. Na trasie od prawej strony poręczy do wejścia znajduje się zamontowany na stałe kosz na śmieci.

Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się szatnia. Lada szatni ma ok. metr wysokości. Po prawej stronie od wejścia znajduje się kasa biletowa. Wejście na płytę Hali odbywa się poprzez długi podjazd. Aby do niego dotrzeć, należy minąć szatnię po lewej stronie – znajdują się tu trzy bramki, w odległości ok. metr od siebie. Zaraz za nimi, za ścianą zaczyna się podjazd prowadzący bezpośrednio na parkiet Hali. 

Po wejściu do budynku dla osób potrzebujących dostępni będą asystenci. Jeśli potrzebujesz pomocy – poproś o asystenta osobę przy wejściu.

Drzwi na korytarz z toaletami znajdują się na ścianie prowadzącej do podjazdu. Toaleta dostępna znajduje się dokładnie naprzeciwko drzwi, na ich wysokości.

Na miejscu obecni będą dostępni asystenci, którzy udzielą wszelkich informacji i będą służyli pomocą. Asystenci będą ubrani w żółte koszulki „Kultura Wrażliwa”.

Dla osób potrzebujących pomocy medycznej dostępne będzie zabezpieczenie medyczne. Karetka pogotowia, z lekarzem i ratownikami medycznymi, znajdować się będzie na parkingu Hali.