Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Jesteśmy instytucją oferującą szeroki wachlarz działań artystycznych. Oferta ta jest dostępna dla wszystkich chętnych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, pobudzić wyobraźnie, rozwijać talenty, a przede wszystkim, ciekawie i miło spędzić wolny czas. Wierzymy, że nie ma barier, których nie moglibyśmy nie pokonać.

Koordynator dostępności:

Katarzyna Kożuch: znajomość PJM poziom podstawowy A1
tel. 18 448 26 30, e-mail: [email protected]

Kontakt dla osób z dysfunkcją słuchu poprzez SMS – nr tel. 600 439 299

Jesteśmy w centrum miasta, przy ul. Długosza 3, gdzie w przypadku braku własnego środka transportu można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską (przystanki – ulice: Długosza, Konarskiego i Kościuszki). Parking i wejście do budynku znajdują się od strony ul. Kościuszki.

Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych, wraz z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku – proponujemy dwa rozwiązania: pokonanie pięciu schodów lub skorzystanie z podjazdu (pochylni) z poręczami prowadzącego do bocznych drzwi, przy których znajduje się dzwonek, sygnalizujący obsłudze w recepcji o potrzebie otwarcia tych drzwi i ewentualnej pomocy osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Recepcja i toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, którą użytkownik zamyka samodzielnie od wewnątrz, znajdują się na poziomie wejścia do budynku. Dysponujemy dwoma ladami (oknami) obsługi o różnych wysokościach w zależności od potrzeb klienta. Ponadto każda kondygnacja budynku w części usługowej (sale kinowe, koncertowe, konferencyjne, szkoleniowe) udostępniona jest osobom z niepełnosprawnościami poprzez windę osobową, w której przyciski sterujące jej pracą posiadają napisy punktowe, oraz poprzez wyznaczone miejsca na np. wózki inwalidzkie.

Proponujemy najniższe ceny do kina i na wydarzenia artystyczne. Oferta biletów zniżkowych dotyczy także uczniów, rencistów i emerytów. Ulgowe bilety na wszystkie seanse kinowe oferujemy w każdy poniedziałek. Nie pobieramy dodatkowych opłat za okulary 3D i seanse w weekend.

* Dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu – bezpłatny wstęp na warsztaty: „O czym grają dudy…” oraz „Na ludowo… Kolorowo!”.

OFERTA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU, SŁUCHU, RUCHU:

KINO

Koordynator dostępności: Diana Kamykowska-Gacek – kierownik kina

tel. 18 448-26-32, e-mail: [email protected]

 • filmy z audiodeskrypcją – każdy nowy film przygotowany z audiodeskrypcją staramy się prezentować w naszej instytucji w ramach bieżącego repertuaru, ale także na zamówienie grupowych rezerwacji. We współpracy z Fundacją POMAGAM NIEWIDOMYM wybierany jest repertuar na poszczególne seanse oraz organizowana grupa zainteresowanych osób, które po projekcji przy kawie mogą wspólnie porozmawiać na temat zaprezentowanych filmów;
 • obecnie istnieje możliwość prezentacji filmów z audiodeskrypcją w sali K. Kosińskiego, w 2018 roku ta funkcja będzie uruchomiona na jeszcze dwóch salach: im. L. Lipińskiego (parter) i D. Szaflarskiej;
 • możliwość wprowadzenia psa przewodnika;
 • pętla indukcyjna będzie gotowa w dwóch salach kinowych: im. Danuty Szaflarskiej i im. Lucjana Lipińskiego (parter sali) w 2018 roku;
 • cennik kinowych biletów – zafoliowany, dostępny w kasie na życzenie klienta;
 • na salach kinowych znajdują się miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowych z Nowego Sącza i mniejszych miejscowości oraz organizacji wspierającej niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo przeprowadzane są projekcje na zamówienie dla grup zorganizowanych;
 • sprzedaż internetowa biletów – wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami w każdej sali kinowej (oznaczone specjalnym kolorem), są to rzędy z ruchomymi krzesłami, które w razie potrzeby zostają wyjęte, by przygotować miejsce na wózek inwalidzki;
 • nagranie na sekretarce telefonicznej aktualnego, dziennego repertuaru kina oraz informacji o wydarzeniach artystycznych i zajęciach edukacyjnych;
 • strona internetowa – zawiera baner „ZAPOWIEDZI” w formie pliku audio, który umożliwia odsłuchanie informacji zawierającej miesięczne zestawienie wydarzeń artystycznych i zajęć edukacyjnych odbywających się w MCK SOKÓŁ. Nagranie audio na płycie CD jest także dostępne w recepcji; nowa strona internetowa będzie stworzona w 2018 roku i będzie spełniać wszystkie wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ ANIMACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 1.         Sekcja Animacji Kultury

Koordynatora dostępności: Edyta Giza – specjalista ds. animacji kultury

tel. 18 / 448-26-41, e-mail: [email protected]

 • warsztaty w ramach BONU KULTURY – zajęcia dedykowane dla dzieci i młodzież, także z klas integracyjnych i ośrodków specjalnych. Z takimi osobami przychodzą nauczyciele, opiekunowie, którzy pomagają prowadzącym w przeprowadzeniu zajęć, np. tłumacząc na język migowy polecenia prowadzącego warsztaty. Koordynator przyjmujący rezerwacje zawsze omawia wcześniej z opiekunami, kto i z jaką dysfunkcją będzie uczestnikiem zajęć, tak by dostosować formę danych zajęć do grupy. Koordynator dostępności – Edyta Giza – przeszła w tym zakresie przeszkolenie i na zajęciach bezpośrednio pomaga w ich przeprowadzeniu.
 1.         Sekcja Dziedzictwa Kulturowego

Koordynatora dostępności: Monika Kurzeja – specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

tel. 18 / 448-26-46, e-mail: [email protected]

 • warsztaty edukacyjne dedykowane do osób w wieku od 6 do 100 lat, z niepełnosprawnościami wzrokową, ruchową, słuchową i innymi w ramach projektu BON KULTURY. Zajęcia są prowadzone przez cały rok od poniedziałku do piątku, na podstawie indywidualnych zgłoszeń i rezerwacji. Liczba uczestników: 20-25 osób, czas trwania: 2 godziny; cena: 4,00 zł*
 • wymagany opiekun tłumaczący PJM z grupą rezerwującą zajęcia.

O CZYM GRAJĄ DUDY, JAK DŹWIĘCZY TROMBITA? (niepełnosprawność wzrokowa, ruchowa)

Na czym grali nasi dziadowie? Czy na liściu lub słomie także można zagrać melodię? Jak z kawałka drzewa zrobić piszczałkę? Tajemniczy świat dźwięków oraz instrumentów ludowych to temat warsztatów inspirowanych tradycjami muzycznymi regionu. Podczas zajęć uczestnicy mają okazję nie tylko posłuchać jak brzmią dudy, złóbcoki, skrzypce, basy, trombita, róg pasterski, liść, słomka, okaryna i różnego rodzaju piszczałki i fujarki, ale także ich dotknąć i wydobyć dźwięk. Odbywa się nauka charakterystycznych dla regionu tańców i przyśpiewek oraz możliwość wykonania własnych instrumentów w zależności od pory roku – słomek, piszczałek, gwizdków czy trąbek z kory wierzbowej.

NA LUDOWO… KOLOROWO! (niepełnosprawność słuchowa, ruchowa)

Co tworzył artysta ludowy, a czym zajmował się rzemieślnik? Co wspólnego z nimi miał obraźnik? I dlaczego obrazy na szkle malowano odwrotnie niż te na płótnie? Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki i historię ludowego malarstwa na szkle. Ponadto, każdy ma okazję stworzyć własny projekt obrazu, a następnie przenieść go na szybę. Uczestnicy mają do dyspozycji wzorniki i szablony z tradycyjnymi motywami ludowymi poszczególnych regionów Małopolski. Zajęcia mają na celu ukazanie bogatego dziedzictwa kulturowego regionu i przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze sztuką ludową.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI: W razie uruchomienia alarmu pożarowego i ewakuacji – winda zjeżdża lub wyjeżdża tylko na parter i z tego poziomu należy opuścić budynek na zewnątrz, kierując się do drzwi oznakowanych do ewakuacji, jeżeli nie jest to możliwe, trzeba kierować się do innych wyjść, o których poinformuje obsługa i pomoże do nich dotrzeć. Niedowidzący muszą mieć opiekuna do wyprowadzenia.