Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów

W naszej instytucji przekonani jesteśmy  o równym dostępie do korzystania z dóbr kultury dla każdego z nas i dlatego zależy nam na tym, aby była ona jak najlepiej przygotowana do przyjęcia każdej osoby, która zechce odwiedzić naszą placówkę.

Koordynator Dostępności:

Maciej Lewek

e-mail: [email protected]

tel: 18 351 31 14

Do Szymbarku dojechać można autobusami kursującymi na liniach:

 

– Kraków – Gorlice (przez Nowy Sącz)

– Nowy Sącz – Gorlice

– Wysowa Zdrój – Gorlice

– Gorlice – Zakopane

– Śnietnica – Gorlice

– Konieczna – Gorlice

– Izby – Gorlice

– Łosie – Gorlice

– Brzesko – Gorlice

– Gorlice – Banica

Itd.

Autobusy funkcjonujące na w/w liniach nie posiadają przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W Szymbarku autobusy zatrzymują się na przystanku Szymbark-szkoła. Z przystanku do wejścia na teren oddziału prowadzi początkowo krótki odcinek chodnikiem wzdłuż drogi krajowej 28, a potem asfaltowa droga gminna (ok. 300 m); droga ta po jednej stronie posiada wąski chodnik.

Do oddziału można dotrzeć również transportem własnym. Wzdłuż ogrodzenia obiektu – od strony drogi gminnej znajduje się parking o nieutwardzonej powierzchni. Parking nie posiada miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje jednak możliwość wjazdu na teren ośrodka samochodem osobowym po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem dostępu.

Od bramki wejściowej w ogrodzeniu do budynku nie prowadzą specjalne podjazdy czy ścieżki sensoryczne.

Obiekt (kasztel) położony jest na ogrodzonym terenie zielonym – trawniki, gazon, drzewostan. Od bramy wejściowej w ogrodzeniu – zlokalizowanej przy parkingu – do obiektu prowadzą żwirowe ścieżki o szerokości od 150 do 250 cm. Na terenie oddziału prócz kasztelu zlokalizowane są również: oficyna dworska  – miejsce wystaw czasowych oraz drewniany dworek mieszczański – obecnie do wynajęcia na działalność gospodarczą. Przed kasztelem znajdują się ławki z miejscami dla kilkudziesięciu osób.

Do budynku prowadzą szerokie na 115 cm drzwi otwierane do wewnątrz. Progi w budynku mają maksymalną wysokość 3 cm.

Kasa biletowa znajduje się w sieni na parterze po prawej stronie, blisko wejścia do obiektu.

Funkcje szatni pełnią mobilne wieszaki ustawiane w sieni obiektu na parterze. Sień, hol na piętrze i sala główna na piętrze, wyposażone są w krzesła.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na piętrze obiektu.

Na parterze oprócz sieni znajdują się 2 pomieszczenia ekspozycyjne, do których prowadzą drzwi o szerokości 95 cm. Przejścia pomiędzy tymi pomieszczeniami nie posiadają progów.

Na piętro obiektu prowadzą schody, oraz dźwig przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na piętrze znajdują się toaleta dla osób niepełnosprawnych, hol, sala główna kasztelu oraz dwa pomieszczenia alkierzowe. We wszystkich tych pomieszczeniach znajdują się ekspozycje. Drzwi pomiędzy pomieszczeniami na piętrze mają niskie progi  – ok 2 cm, oraz szerokości od 87 do 113 cm. Przestrzeń w pomieszczeniach pozwala na swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Do budynku oficyny dworskiej prowadzą szerokie dwuskrzydłowe drzwi,  z progiem o wysokości ok 3 cm. Przestrzeń oficyny ma charakter halowy.

 

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU:

Udogodnieniem dla osób z dysfunkcją ruchu jest dźwig dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta przystosowana do ich potrzeb.

Istnieje możliwość zamówienia asystenta dla osób z niepełnosprawnością ruchu, po wcześniejszym kontakcie (conajmniej 2 dni przed wizytą) z koordynatorem dostępu.

Osoby z niepełnosprawnościami są upoważnione do biletu ulgowego w cenie 4 zł.

Zwiedzanie ekspozycji muzealnych
Zwiedzanie wystaw czasowych
Wydarzenia kulturalne (wernisaże, koncerty, konferencje)
Warsztaty edukacyjno-plastyczne
Lekcje muzealne

Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji osoby przebywające w obiekcie  są niezwłocznie kierowane do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierującego ewakuacją.