Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

W Muzeum Lotnictwa Polskiego wierzymy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która chce odwiedzić naszą placówkę.

Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum jest Kierownik Działu Edukacji i Upowszechniania Muzealiów – pani Katarzyna Zielińska. Rezerwacje na zajęcia można zgłaszać telefonicznie (12 642-87-00 wew. 120 lub 531-660-340), mailowo ([email protected]) lub SMSowo (531-660-340)

Dojazd z Dworca Głównego (wejście od ul. Jana Pawła II):
Z Dworca Głównego jedziemy tramwajem nr 4 (przystanek „Dworzec Główny Tunel” przy ul. Basztowa), kierunek Wzgórza Krzesławickie na przystanek MUZEUM LOTNICTWA.

Na przystanku tym zatrzymują się tramwaje linii miejskich numer: 4 (Bronowice – Wzgórza Krzesławickie), 9 (Nowy Bieżanów – Pleszów), 10 (Pleszów – Łagiewniki) oraz 52 (Czerwone Maki P + R – Wzgórza Krzesławickie).

Aktualny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Krakowie jest dostępny na stronie: http://rozklady.mpk.krakow.pl/

Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia wokół budynku wykonana z płyt betonowych. W razie potrzeby pracownicy ochrony Muzeum udzielają pomocy osobom z dysfunkcjami ruchu.

Osoby z niepełnosprawnością posiadające identyfikator upoważnione są do pozostawienia swojego pojazdu przed wejściem głównym do Muzeum. Parking nie ma charakteru ogólnodostępnego. Każda osoba niepełnosprawna może wjechać przed Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego i zaparkować w pobliżu wejścia do budynku. W celu rezerwacji najwygodniejszego miejsca prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem (531-660-340) lub z Ochroną budynku (736-051-011).

Otoczenie muzeum jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Z położonego najbliżej muzeum przystanku tramwajowego MUZEUM Lotnictwa można dostać się do budynku na wózku. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia wokół budynku wykonana z płyt betonowych. W razie potrzeby pracownicy ochrony udzielają pomocy osobom z dysfunkcjami ruchu.

Kasa biletowa znajduje się na lewo od Głównego wejścia w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się w pobliżu Sklepu muzealnego. Pracownicy Muzeum zawsze udzielą pomocy w znalezieniu najbezpieczniejszej drogi do toalety. Z racji rozległej ekspozycji w Muzeum nie mam szatni. Do dyspozycji jest także wózek inwalidzki, który można wypożyczyć na czas wizyty w Muzeum.

Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego składa się z trzech skrzydeł – zachodnie posiada funkcję naukowo-biurową. Dwa pozostałe spełniają funkcję ekspozycyjną: w największym, północnym skrzydle jest zlokalizowana wystawa obiektów wielkogabarytowych (samolotów), wschodnie skrzydło jest zarezerwowane dla wystaw edukacyjnych. Brak barier architektonicznych w Gmachu Głównym dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami. Na ekspozycję zewnętrzne prowadzą szerokie, dwuskrzydłowe drzwi. Ekspozycje, kasa biletowa, sklep muzealny usytuowane na parterze budynku. W Gmachu Głównym brak jest progów i szerokie korytarze. W Gmachu Głównym znajduje się dźwig osobowy z podpisami w alfabecie Braille’a obsługujący wszystkie kondygnacje budynku. Na parterze toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych a na I piętrze toaleta z przewijakiem.

UKŁAD ARCHITEKTONICZNY GMACHU GŁÓWNEGO

Gmach Główny dzieli się na następujące poziomy:

poziom -2 – poziom biur pracowniczych, Sekretariat
poziom -1 – tu znajduje się sala konferencyjna, Biblioteka i Archiwum, toalety i przewijak
poziom – 0 – kasa biletowa, sala wystawiennicza, sale AEROLABoratorium (mała i duża), sklep muzealny, toalety, toaleta dla osób niepełnosprawnych
Brak barier architektonicznych w pozostałych budynkach ekspozycyjnych MLP tj: w hangarze Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014, Hangarze NATO, Silnikowni oraz Magazynach Historii dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami. Cała przestrzeń ekspozycyjna usytuowana na poziomie parteru. Brak progów lub łagodne podjazdy ponad progami budynków. Na ekspozycjach znajdują się wyraźne i czytelne opisy eksponatów, co dodatkowo ułatwia poruszanie się po ekspozycjach.

Na całym terenie ekspozycji plenerowej brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych oraz rodziców z wózkami. Cała przestrzeń ekspozycyjna usytuowana na poziomie gruntu. Każdy zwiedzający ma możliwość skorzystania z licznie usytuowanych ławek. Ścieżki pomiędzy eksponatami są szerokie, utwardzane aleje i alejki spacerowe powodują, że nie występują przeszkody terenowe.

Na wyposażeniu Muzeum Lotnictwa Polskiego znajduje się także wózek inwalidzki, który każdy z naszych zwiedzających może wykorzystać w czasie wizyty w MLP pozostawiając dowód osobisty w Kasie biletowej. Dodatkowo planując wizytę w Muzeum Lotnictwa Polskiego każda osoba niepełnosprawna może zamówić asystenta, który towarzyszyć jej będzie podczas zwiedzania. Fakt taki należy zgłosić mailowo: [email protected] lub [email protected] lub telefonicznie: (wtorek-niedziela – 9.00-15.00) – 12 642-87-00 wew. 1 lub 120, lub 531-660-340.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Brak barier architektonicznych w pozostałych budynkach ekspozycyjnych MLP tj: w hangarze Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014, Hangarze NATO, Silnikowni oraz Magazynach Historii dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami. Cała przestrzeń ekspozycyjna usytuowana jest na poziomie parteru. Brak progów lub łagodne podjazdy ponad progami budynków. Na ekspozycjach znajdują się wyraźne i czytelne opisy eksponatów, co dodatkowo ułatwia poruszanie się po ekspozycjach.

Na całym terenie ekspozycji plenerowej brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych oraz rodziców z wózkami. Cała przestrzeń ekspozycyjna usytuowana na poziomie gruntu. Każdy zwiedzający ma możliwość skorzystania z licznie usytuowanych ławek. Ścieżki pomiędzy eksponatami są szerokie, utwardzane aleje i alejki spacerowe powodują, że nie występują przeszkody terenowe.

Bilety ulgowe przysługują osobom niepełnosprawnym wraz z asystentami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Cena biletu dla każdej osoby z niepełnosprawnościami wynosi 7 zł. Asystent osoby niepełnosprawnej zwolniony jest z opłat. Zapraszamy również z psem przewodnikiem. Z racji wprowadzenia nowej karty Kraków dla Rodziny „N” jej posiadacze będą wykupywać bilety w cenie 4 zł od osoby.

OFERTA EDUKACYJNA :

Chcesz zwiedzić w ciekawy sposób Muzeum? Dotknąć skrzydła czy posłuchać warkotu silnika? Teraz będzie to możliwe. Zapraszamy do skorzystania z nowej ścieżki edukacyjno-poznawczej wszystkie osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. Czas trwania około półtorej godziny. Każdorazowo także czas trwania dla każdej grup jest ustalany na bieżąco z Opiekunami grupy.
Każda grupa może zarezerwować przewodnika i przenieść się do lotniczego świata. Cena biletu dla każdego Uczestnika wynosi 7 zł. Posiadacze Krakowskiej Karty Rodziny z N i Karty Dużej Rodziny są uprawnieni do wykupienia biletu w cenie 4 zł. Opiekunowie i Asystenci osób z niepełnosprawnościami mają wstęp wolny.

1) oferta dla osób z dysfunkcją wzroku:

Do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla tych grup wykorzystywane są modele blokowe samolotów i opisy w alfabecie Braille’a (Iskra, Boeing 787 i Boeing 747), które znajdują się w sali edukacyjnej AEROLABoratorium. Specjalnie przygotowany program pozwala Zwiedzającym poznanie nie tylko budowy wybranych eksponatów, ale także wsłuchania się w wydawane przez nie dźwięki.

Osoby niewidome mogą poruszać się po wszystkich ekspozycjach (hangarowych i plenerowych) w obecności psa przewodnika.

2) oferta dla osób z dysfunkcją słuchu:

Muzeum Lotnictwa Polskiego nie posiada pętli indukcyjnej.

Istnieje możliwość umówienia się na grupowe oprowadzanie lub warsztaty tłumaczone na PJM. Prosimy o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Grupy zorganizowane zapraszamy na lekcje muzealne, warsztaty modelarskie i zajęcia w ramach projektu Bon Kultury. Do zajęć wykorzystywane są także filmy tłumaczone na język PJM.

Więcej informacji o projektach na stronie: www.muzeumlotnictwa.pl w Zakładce EDUKACJA.

3) oferta dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Zajęcia edukacyjne, warsztaty i spotkania prowadzone dla tej grupy zwiedzających umożliwiają poznanie historii polskiego i światowego lotnictwa. Pokazy filmowe odbywają się na sali konferencyjnej, by umożliwić łatwiejszy dojazd i zapewnić komfort oglądania. Wszystkie przybywające grupy prosimy o informację o ilości Zwiedzających poruszających się na wózkach w celu przygotowania sal warsztatowych. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą wypożyczyć bezpłatnie wózek. Fakt ten należy zgłosić w Kasie biletowej.

Więcej informacji o projektach na stronie: www.muzeumlotnictwa.pl w Zakładce EDUKACJA.

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i zajęć można uzyskać: mailowo: katarzyna.zielinska@muzeumlotnictwa.pl lub [email protected] lub telefonicznie: (wtorek-niedziela – 9.00-15.00) – 12 642-87-00 wew. 0 lub 120, lub 531-660-340.

Jednym z podstawowych obowiązków osób znajdujących się w ewakuowanym budynku jest podporządkowanie się i współpraca z osobą kierującą akcją – z Dyrektorem, Wicedyrektorem lub z inną osobą wyznaczoną do jej przeprowadzenia. Z chwilą uzyskania informacji o ewakuacji każda osoba powinna upewnić się, że inne osoby, które znajdują się w pobliżu również słyszały alarm! W pierwszej kolejności należy przeprowadzać ewakuację osób ze strefy bezpośredniego zagrożenia, a następnie z obszarów, na które ogień i (lub) dym może się rozprzestrzenić, odcinając możliwość ucieczki. Najpierw trzeba ewakuować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Ewakuowanych należy kierować na drogi ewakuacyjne prowadzące do bezpiecznych stref lub bezpośrednio na zewnątrz do miejsca zbiórki. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ewakuowane należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i oczekiwać na pomoc strażaków.

W trakcie ewakuacji sprawdzane są:

sale wystawiennicze,
sale edukacyjne,
toalety w tym toaleta dla niepełnosprawnych i przewijak,
pomieszczenia biurowe,
Biblioteka i Archiwum,
Sklep.
Aby prawidłowo realizować zadania ewakuacyjne każdy pracownik musi posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz informacje na temat:

rozkładu pomieszczeń w obiekcie, dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść z budynku,
miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach obiektu,
znajomości zasad alarmowania jednostek straży pożarnej,
rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomości zasad jego użycia,
usytuowania głównego wyłącznika prądu.
Następnie należy jak najszybciej udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby pełnosprawne w czasie ewakuacji pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać o korzystaniu z najbliższej, optymalnej i oznakowanej drogi ewakuacyjnej – nie zawsze jest to wyjście główne. Osoby kierujące ewakuacją powinny pamiętać, iż zgodnie z zasadami, ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub inne zagrożenie, bądź z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte.