Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

W naszym Muzeum wyznajemy zasadę, iż każdy kto zechce skorzystać z naszych propozycji jest mile widzianym gościem. Dlatego podejmujemy działania, by w sposób zadowalający przyjąć wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych i gotowi do udzielenia pomocy i wszelkiej informacji.

Mile widziane są u nas psy – przewodnicy.

Dodatkowe informacje bądź zgłoszenia potrzeb dla osób poruszających się na wózkach, osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu proszę kierować do pani Beaty Sanak tel. 32 613 40 62, kom. 696 729 139; mail: [email protected]

Przy Muzeum (ok. 80 m od wejścia) znajduje się przystanek dla busów jeżdżących z/do Chrzanowa oraz w stronę Zatora

Przy drodze krajowej nr 780 Kraków-Oświęcim w miejscowości Babice znajduje się przystanek ok.1 km od wejścia do skansenu.

(http://babice.pl/gmina/rozklad-jazdy-busy-zkkm-pks.html)

Przed wejściem do skansenu ulokowany jest parking z miejscem wyznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Jeśli występuje potrzeba pomocy w dotarciu z przystanku istnieje możliwość zamówienia asystenta, który tej pomocy udzieli. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby min. 2 dni przed przyjazdem u koordynatora dostępności.

Teren, na którym znajduje się skansen ma charakter pagórkowaty. Znajduje się w nim dużo zieleni, a trawnik poprzecinany jest ścieżkami wyłożonymi drobnym kamieniem.

Teren skansenu w całości jest ogrodzony, wzdłuż ogrodzenia, na zewnątrz znajduje się szeroki deptak wyłożony kostką betonową, który prowadzi do miejscowości Babice.

Kasa znajduje się w budynku zaraz przy wejściu z parkingu, po prawej stronie.

By zakupić bilet wstępu nie trzeba wchodzić do kasy, zakup odbywa się przez „okienko”.

Wejście na teren skansenu jest bezprogowe. Skansen położony jest na nierównym, pagórkowatym terenie. Dla osób samodzielnie poruszających się na wózkach teren jest trudny z powodu drobnych kamieni na ścieżkach.

Zabytkowe drewniane obiekty rozlokowane są na całym obszarze skansenu (5 ha) w odległościach ok. 20-50 m od siebie. Do większości z nich wejście jest przez drewniane niskie drzwi, z wysokimi progami. Wejście do większości dla osób poruszających się na wózkach jest możliwy z pomocą asystenta. Stały podjazd dla wózków znajduje się przy bocznym wejściu do dworu z Drogini.

Wzdłuż ścieżek rozlokowane są miejsca do odpoczynku.

Toaleta ulokowana jest za drewnianym mostkiem na trasie w stronę dworu oraz we dworze z Drogini.

Osobie niepełnosprawnej przysługuje bilet ulgowy do Muzeum, asystent osoby niepełnosprawnej wchodzi bezpłatnie. Gdy zajdzie potrzeba korzystania z przewodnika Muzeum podczas zwiedzania indywidualnego, przysługuje wykupienie usługi przewodnickiej w cenie 18,00 zł.

Oferta dla osób z dysfunkcją wzroku:

– zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum po trzech specjalnie wybranych obiektach z możliwością poznawania dotykowego eksponatów i wnętrz;

– lekcje warsztatowe dla grup zorganizowanych: „Nie święci garnki lepią” oraz „Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich” z wykorzystaniem modeli domów

Oferta dla osób z dysfunkcją słuchu:

– zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum oraz po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania z tłumaczem języka PJM;

– lekcje warsztatowe dla grup zorganizowanych (z udziałem tłumacza PJM po wcześniejszym zgłoszeniu) „Nie święci garnki lepią”, „Na szkle malowane”

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumaczenia na PJM min. na 2 tygodnie przed planowaną wizytą.

Oferta dla osób z dysfunkcją ruchu:

– zwiedzanie obiektów z przewodnikiem Muzeum, obiektem bez barier architektonicznych jest dwór z Drogini

– lekcje muzealne dla grup zorganizowanych: „Na szkle malowane”, „Czerwone korale – Magia Krakowskiej biżuterii”

W razie zaistniałej sytuacji alarmowej należy udać się do punktu ewakuacyjnego Muzeum znajdującego się pod dworem z Drogini i wykonywać polecenia pracownika ochrony kierującego ewakuacją.