Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie wierzy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by było ono w pełni gotowe do przyjęcia każdej osoby, która zechce odwiedzić nasze Oddziały na terenie miasta Tarnów.

Oddziały dostosowane do Państwa potrzeb to:

Kamienica Rynek 3, Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej znajdujące się na Rynku, Muzeum Etnograficzne – przy ulicy Krakowskiej 10 oraz Galeria PANORAMA – przy Placu Dworcowym 4.

Osoby z psami przewodnikami bez przeszkód wchodzą na ekspozycje.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Koordynatorem Dostępności w naszej Instytucji jest Pani Kinga Smółka. Udzieli Państwu wszelkich koniecznych informacji i pomoże zaplanować wizytę w poszczególnych muzealnych Oddziałach. Kontakt z nią jest możliwy drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez wiadomość tekstową – sms.

Adres e-mailowy – [email protected]; Tel. stacjonarny: +48 14 6929000; Tel. komórkowy: + 48 669 780 703

 

ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Informujemy iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika Muzeum w dotarciu do wybranego muzealnego Oddziału z najbliższego punktu komunikacyjnego. W tym celu należy się skontaktować z Koordynatorem Dostępności, przynajmniej dwa dni przed planowaną wizytą.

Kamienica Rynek 3 i Ratusz – budynki znajdują się na rynku. Kamienica Rynek 3 w jego zachodniej pierzei, Ratusz w centrum.

Do obiektów można dostać się autobusami MPK, które zatrzymują się na:

– przystanku Lwowska – Szeroka. Są to autobusy linii nr: 2; 9; 12; 30.

Odległość od przystanku do Oddziałów to ponad 250 m. Poruszamy się po chodniku, który jest wyłożony granitowymi płytami. Część drogi jest wyłożona kostką brukową, która może utrudniać poruszanie się.

Na Placu Kazimierza w odległości ok. 140 m od rynku, znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Droga do Muzeum prowadzi przez chodnik, wyłożony płytami granitowymi.

Na Placu Rybnym w odległości ok. 150 m, od rynku, znajdują się 2 oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Droga do Muzeum jest wyłożona granitową, nierówną kostką, która utrudnia poruszanie się.

Muzeum Etnograficzne – znajduje się w dworku przy ul. Krakowskiej 10

Najbliższy przystanek autobusowy to przystanek Nowy Świat – Krakus, na którym zatrzymuje się autobus linii nr 14.

Odległość od przystanku do Muzeum to odległość ponad 150 m. Przejścia bez sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, punktów uwagi. Poza jednym wyjątkiem dostosowane dla wózków inwalidzkich. Chodniki w dobrym stanie, nie utrudniające poruszania.

Na ulicy Krakowskiej, po przeciwnej stronie Muzeum znajduje się 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Odległość miejsca parkingowego do bramy wejściowej do Muzeum to ponad 40 m.

Galeria „PANORAMA” – Plac Dworcowy 4

Do budynku dworca, gdzie znajduje się Galeria „PANORAMA” można dostać się autobusami MPK, które zatrzymują się na:

– przystanku Krakowska – Planty oraz Krakowska – Popiełuszki

Na wymienionych przystankach zatrzymują się autobusy większości linii komunikacji miejskiej.

Odległość od przystanku do Muzeum to odległość ponad 260 m. Na trasie znajduje się jedno przejście dla pieszych – bez sygnalizacji dźwiękowej. Droga bez przeszkód.

130 m od budynku dworca, koło sygnalizacji świetlnej znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście lub wjazd na chodnik utrudniony ze względu na wysoką krawędź chodnika.

Kamienica Rynek 3, Ratusz – budynki usytuowane w rynku. Kamienica Rynek 3 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wokół budynku Ratusza, który znajduje się w centrum, biegnie opaska z kamieni rzecznych. Płyta rynku lekko nachylony w stronę południową. Jej powierzchnia wyłożona jest granitowymi płytami. W obrębie rynku obowiązuje ograniczony ruch samochodowy. Pas dla samochodów wyłożony jest granitową kostką.

Muzeum Etnograficzne – jest ulokowane na ul. Krakowskiej 10 w głębi działki, ponad 24m od bramy wejściowej. Aby dotrzeć do wejścia musimy obejść gazon – czyli duży, ozdobny trawnik. Poruszamy się wzdłuż ścieżki wysypanej drobnym żwirem. W środkowej części budynku znajdują się 3 stopnie prowadzące do wejścia głównego.

Galeria „PANORAMA” – mieści się w budynku Dworca Kolejowego.

Przed budynkiem rozpościera się duży plac parkingowy wyłożony kostką granitową. W centrum gmachu znajduje się główne, reprezentacyjne wejście do którego prowadzą 3 stopnie. Na prawo od stopni jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Kamienica Rynek 3

Do wejścia prowadzą dwa niewielkie stopnie. Jest też dostępny podjazd dla wózków inwalidzkich. Po ich przejściu znajdziemy się pod podcieniami.

Po przejściu ok. 6 m, znajdują się drzwi, które prowadzą do długiego korytarz. Jego długość to ponad 16 m. Szerokość korytarza to 3 m, w końcowej części 2 m. W odległości 5 m od wejścia znajdują się ruchome barierki ochronne. Po przejściu barierek musimy pokonać ponad 11 m. Dojdziemy do przeszklonych drzwi. Przed nimi, po prawej stronie znajdują się toalety. Za drzwiami w odległości prawie 3 m, są kolejne, które prowadzą na ekspozycję.

Uwaga!

Po przekroczeniu drzwi wejściowych w odległości ok. 3,5 m od nich, na prawo, znajduję się wejście do portierni, gdzie można zakupić bilety i zostawić swoje rzeczy.

Ratusz

Ratusz został wzniesiony na planie zbliżonym do prostokąta. Jego wymiary to: 16 m i 27 m.

Do Muzeum prowadzi skromne wejście od południowej strony budowli. Prowadzi ono do małego, prostokątnego korytarz o długoś 4 m. Na jego końcu są przeszklone drzwi (w okresie letnim mogą być otwarte). Po minięciu ich, znajdą się Państwo w niewielkiej recepcji. Wymiary tego pomieszczenia to 5 na 5,5 m. Po przekroczeniu progu na lewo jest toaleta. Na prawo od recepcji znajduje się szatnia.

Droga do holu z którego wchodzi się na ekspozycję jest na lewo od wejścia, między ścianą a recepcją. Należy pokonać trzy stopnie by wejść do tego pomieszczenia.

Przedsionek o wymiarach 5 m na 3 m. Z holu można dojść do kolejnych pomieszczeń. Na prawo od wejścia (na dłuższej ścianie) są 2 pary drzwi. Pierwsze prowadzą do ZBROJOWNI MYŚLIWSKIEJ, kolejne do piwnic. Na wprost od wejścia są kolejne drzwi. Prowadzą one do ZBROJOWNI SARMACKIEJ. Drzwi po lewej stronie prowadzą na klatkę schodową, która wiedzie na piętro do pozostałych sal. W holu jak i w pozostałych salach mogą znajdować się krzesła, na których można usiąść.

Muzeum Etnograficzne

Budynek jest zwrócony do ulicy swoim dłuższym bokiem, który mierzy 35 m. Jest to budowla parterowa, pokryta drewnianym dachem. Elewacja koloru białego.

Muzeum jest ulokowane w głębi działki, ponad 24 m od bramy wejściowej. Aby dotrzeć do wejścia musimy obejść gazon – czyli duży, ozdobny trawnik. Poruszamy się wzdłuż ścieżki wysypanej drobnym żwirem.

W środkowej części budynku znajdują się 3 stopnie. Prowadzą do małego przedsionka. Po wejściu do niego rozlegnie się dzwonek sygnalizujący Państwa wejście. Na wyciągniecie ręki są kolejne drzwi, które wiodą do korytarza o długości prawie 9 m i szerokości 2 m. Na końcu korytarza znajduje się wyjście na dziedziniec, gdzie prezentowane są wozy cygańskie. Na dziedziniec schodzi się po 3 stopniach.

Na prawo od wejście znajdują się pomieszczenia, gdzie prezentowane są wystawy tymczasowe. Po lewej stronie znajdują się dwa wejścia. Pierwsze prowadzi bezpośrednio na stałą ekspozycje, drugie do portierni. Wchodząc do pomieszczenia, gdzie jest portiernia po prawej stronie znajduje się recepcja, na wprost po prawej stronie toaleta. Na lewo od recepcji wejście do pierwszej sali, gdzie prezentowana jest wystawa romska.

Galeria PANORAMA

Galeria PANORAMA znajduje się w budynku Dworca Kolejowego, wzniesiony w latach 1906 -1910. Jest to kilkuczłonowa barokowo – modernistyczna budowla.

W centrum budowli znajduje się główne, reprezentacyjne wejście do budynku do którego prowadzą 3 stopnie. Na prawo od nich jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Po przekroczeniu wejścia znajdziemy się w dużym przestronnym holu o wymiarach 15 na 18 m. 8 metrów od wejścia jest korytarz, który prowadzi do Galerii. Po przejściu nieco ponad 20 m, po prawej stronie korytarz ukażą się rozsuwane, przeszklone drzwi – jest to wejście do Galerii. Zazwyczaj otwarte jest prawe skrzydło. Wejście do Galerii ma szerokość około 1 m.

Toaleta płatna znajduje się na końcu korytarza.

 

ROZPLANOWANIE PRZESTRZENNE SAL

 

Kamienica Rynek 3

Wymiary pomieszczenia, gdzie prezentowane są eksponaty to 8 m na 11 m. Po lewej stronie sali umieszczona jest szklana gablota przyścienna o długości prawie 8 m. Na końcu pomieszczenia, na jego krótszym odcinku znajduje się m.in. mała gablota przyścienna. Po prawej stronie od tej gabloty, znajdują się kolejna gablota przyścienna o podobnych wymiarach jak pierwsza. W środkowej części sali znajdują się dwie wolno stojące gabloty. Są to prostopadłościany o wymiarach: długość 1m x szerokość ponad 0,5 m x wysokość 2 m. Na linii gablot środkowych jest umieszczona trójwymiarowa makieta Tarnowa, która obrazuje miasto z czasów średniowiecznych. Makieta znajduje się 50 cm nad podłogą, jej wymiary to: 1,50 m długości i 1 m szerokości.

Ratusz

ZBROJOWNIA MYŚLIWSKA

Jest to sala o wymiarach 5m 80 cm na 6 m 40 cm, w której panuje półmrok. W sali znajdują się 4 szklane gabloty. Pierwsza gablota znajduje się obok drzwi, po prawej stronie. Jej długość to prawie 2 m. Kolejna gablota jest umieszczona prostopadle do pierwszej i jej długość to ok. 2 m. Obie gabloty przylegają do ścian. Stojąc twarzą do drugiej gabloty po lewej jej stronie jest koleina, a za plecami znajduje się czwarta gablota. Dwie ostatnie gabloty można obejść z trzech stron. Ich dłuższe boki mierzą ok. 2 m, krótszy ok. 55 cm. Do ściany przylegają krótszymi bokami.

ZBROJOWNIA SARMACKA

Sala o wymiarach 6 m na 10 m., zaciemniona. W sali jest 6 szklanych gablot. Gablota po lewej stronie jest to gablota przyścienna, długa na 5 m. Po prawej stronie od wejścia to gablota wolnostojąca, którą można obejść w koło. Jest długa na prawie 3 m. Na wprost tej gabloty, w odległości ok. 2 m stoi następna o podobnych wymiarach. Kolejne trzy gabloty znajdują się w końcowej części sali, na prawo od wspomnianych gablot. Są to 2 przyścienne gabloty długie na prawie 2 m i jedna wolnostojąca, usytuowana miedzy nimi. Jej to prostopadłościan, którego boki są szerokie na 145 cm. Gablota jest dostępna tylko z 3 stron.

Muzeum Etnograficzne

Sala 1

Pomieszczenie o wymiarach 5 m na 6 m. Ograniczone różnego rodzaju eksponatami i rekwizytami.

Po prawej stronie umieszczony jest namiot z manekinem – kowalem, który nawiązuje do jednego z głównych romskich zawodów – kowalstwa.

Na wprost od wejścia na manekinach prezentowane są kolorowe, estradowe suknie romskich kobiet. Na prawo od tych strojów, w rogu sali znajdują się eksponaty związane z magią. Są to między innymi: karty, skorupki jaj, woskowe figurki. Stojąc tyłem do tego miejsca na wprost umieszczona jest mapa. W prosty sposób wyjaśnia skąd i kiedy Romowie przybyli do Europy i do Polski. Na mapie zostały umieszczone płaskorzeźby różnych wozów. Na lewo znajduje się wejście do kolejnego pomieszczenia.

Sala 2

Sala 6 m na 6 m. Pomieszczenie jest znacznie ograniczone konstrukcją, przypominającą sześcian. Przylega ona do prawej ściany i wychodzi poza połowę pomieszczenia. Na jego ścianach widnieją zdjęcia Romów z różnych okresów i miejsc. Po lewej stronie od wejścia, wzdłuż ściany, prezentowane są zdjęcia i eksponaty. Nawiązują one do zawodów jakie były wykonywane przez ludność romską. Na końcu sali, symetrycznie do wejścia znajduje się kolejne. Prowadzi ono do 3 pomieszczenia.

Sala 3

Pomieszczenie o wymiarach ponad 4 m na 5,5 m. Lewa cześć sali przedstawia historię Romów w czasie II wojny światowej. Na wprost od wejścia umieszczona została romska flaga z godłem. Prawa strona pomieszczenia to zdjęcia romskich przywódców z terenu Polski oraz Romów z Tarnowa.

Galeria PANORAMA

Parter

Parter Galerii posiada wymiary 11 metrów długości na 6 metrów szerokości. W odległości około 3 metrów na lewo od wejścia do Galerii znajduje się lada z kasą. Można tu zakupić bilety wstępu, pamiątki oraz wydawnictwa Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Na wprost wejścia, na przeciwległej ścianie, znajduje się duże, sięgające pierwszego piętra okno o półowalnym kształcie. Przed oknem, w odległości 40 cm, znajduje się kopia fotografii oryginalnej Panoramy Siedmiogrodzkiej. Przedstawia Panoramę Siedmiogrodzką przed jej pocięciem na części. Na prawo od fotografii Panoramy znajdują się trzy drewniane sztalugi z tablicami informacyjnymi. Zawierają one zdjęcia oraz teksy związane z generałem Józefem Bemem, Bitwą o Sybin z 11 marca 1849 roku oraz Panoramą Siedmiogrodzką.

Za tablicami informacyjnymi, znajdują się schody prowadzące na antresolę.

Po przejściu 13 stopni dociera się na półpiętro o wymiarach 1,50 m na 2,5 m. Na ścianie półpiętra zawieszony jest jeden z dwudziestu wystawionych fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Przedstawia przedmieścia Sybina i piechotę rosyjską w odwrocie, w tle uszykowane oddziały austriacko-rosyjskie. Z półpiętra należy przejść kolejne 9 stopni by dostać się na antresolę.

Antresola

Antresola ma wymiary 11 m długości na 10 m szerokości. Na ścianach antresoli zawieszone są fragmenty Panoramy Siedmiogrodzkiej. Wchodząc do pomieszczenia po naszej lewej stronie znajduje się pięć obrazów, na wprost od wejścia zobaczymy kolejne pięć. Po prawej stronie zostały wyeksponowane trzy obrazy, natomiast na linii wejścia do pomieszczenia, przy balustradzie schodów znajduje się pięć obrazów.

Pośrodku, w odległości 2 metrów od ściany przeciwległej do schodów na sztalugach umieszony jest ostatni, 20ty obraz.

Osoby z niepełnosprawnościami są upoważnione do biletu ulgowego w cenie 5 zł. W Galerii „PANORAMA” cena biletu wynosi 3 zł. Opiekun osoby niepełnosprawnej jest upoważniony do bezpłatnego wstępu.

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zakupu biletu w cenie 3 zł. – dotyczy Kamienicy Rynek 3, Ratusz i M. Etnograficznego. W tym celu należy kontaktować się z Koordynatorem Dostępności.

Opłata za przewodnika po wystawie 40 zł.

Informujemy, iż na wystawy stałe w każdą niedziele wstęp jest bezpłatny.

Kamienica Rynek 3 – prezentowana jest tutaj czasowa wystawa, zatytułowana „To właśnie Tarnów – Wielcy Tarnowianie”. Wystawa prezentuje historię miasta od czasów prehistorycznych do pocz. XX wieku.

Poza tradycyjnym zwiedzaniem proponujemy Państwu udział w zajęciach muzealnych:

Zajęcia pt.: W dawnym cechu, poruszają tematykę związaną z dawnymi cechami rzemieślniczymi. Dzięki bogatej ekspozycji i replikom, które będzie można wziąć do ręki, uczestnicy dowiedzą się m.in. czym była lada cechowa, obesłanie, jak wyglądały dawne pieczęcie.

Ratusz – „W kontuszu i przy szabli” to tytuł stałej wystawy prezentowanej w Ratuszu. Przedstawia ona eksponaty związane z dawnym życiem i kulturą polskiej szlachty. Znajduje się tutaj broń myśliwska oraz bojową.

Poza tradycyjnym zwiedzaniem proponujemy Państwu udział w zajęciach muzealnych:

Zajęcia zatytułowane W puszczy i kniei – poruszają tematykę związane z dawnym łowiectwem. Dzięki bogatej ekspozycji i replikom, które będzie można wziąć do ręki, uczestnicy dowiedzą się m.in. jak działała dawna broń palna.

Muzeum Etnograficzne – prezentuje wystawę zatytułowaną „Romowie –historia i kultura”. Znajdziemy tu przedmioty związane z ich historią, obyczajami oraz zawodami jakie były wykonywane przez Romów.

Poza tradycyjnym zwiedzaniem proponujemy Państwu udział w zajęciach muzealnych:

Zajęcia zatytułowane Historia i kultura Romów – poruszają tematykę związane z romską historią i zwyczajami. Dzięki bogatej ekspozycji i replikom, które będzie można wziąć do ręki, uczestnicy poznają m.in. ich stroje, ozdoby, wyroby rzemieślnicze.

Galeria „Panorama”– prezentuje fragmenty Panoramy Siedmiogrodzkiej. Obraz został namalowany przez Jana Stykę dla Węgrów w 50 – rocznicę Powstania Węgierskiego przeciwko Austriakom. Przedstawia bitwę pod Sybinem. Wymiary obrazu: wysokość 15m, obwód 120m. Został on następnie pocięty na wiele fragmentów, część z nich (20) jest prezentowana w Galerii.

Poza tradycyjnym zwiedzaniem proponujemy Państwu udział w zajęciach muzealnych:

Zajęcia zatytułowane Na balu w XIX wieku – poruszają tematykę kultury i obyczajowości polskiej arystokracji XIX wieku. Dzięki eksponatom i rekwizytom uczestnicy poznają m.in. podstawowe zasady savoir-vivre’u przy stole.

Informacje dodatkowe związane z lekcjami:

Zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup zorganizowanych. Max ilość osób: 10 dorośli, 20 dzieci

Czas trwania: 30 – 45 minut

Wymagana wcześniejsza rezerwacja.

Cena: 5 zł bilet od osoby – opłata za lekcję muzealną

Podczas sytuacji, gdy Państwo będąc na terenie jednego z budynków MOT usłyszą dźwięk alarmu, należy poczekać na pracownika, który bezpiecznie wyprowadzi Państwa z zagrożonego obiektu.