Deklaracja dostępności (WCAG) – informacje

Deklaracja dostępności (WCAG) – informacje

W ubiegłym roku w ramach programu Dostępność Plus została uchwalona ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (link do treści ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848)

Artykuł 11 ustawy brzmi: Podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Czym jest deklaracja dostępności?

To dokument, w którym właściciel strony deklaruje, w jakim stopniu spełnia ona wymagania dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami tzw. standard WCAG (WCAG w wersji 2.1 poziom AA). Deklarację należy opublikować również w wypadku, gdy Wasza strona nie spełnia takich wymagań.

Deklaracja ma charakter dodatkowej podstrony. Za brak publikacji deklaracji instytucji grzi kara finansowa.

Jak to zrobić?

Deklarację możecie przygotować samodzielnie. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało jej obowiązujący szablon. Ze szczegółami technicznymi oraz strukturą takiego dokumentu możecie zapoznać się na stronie: https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html

Istnieje także szereg stron i podmiotów, które pomagają w przygotowaniu deklaracji. Strona Panowie Programiści stworzyła formularz z generatorem: https://p-programisci.pl/generator-deklaracji-dostepnosci/

Czy moja strona jest zgodna z WCAG?

Na to pytanie najbezpieczniej odpowiedzieć, korzystając z usług audytora. Aby jednak samemu sprawdzić zakres dostępności strony, można skorzystać z użytecznych narzędzi internetowych, m.in.: https://wave.webaim.org/.

Warto wcześniej zapoznać się także z zasadami WCAG, dostępnymi m.in. na stronie Fundacji Widzialni: http://wcag20.widzialni.org/wcag-20-zasada-1-percepcja,m,mg,165

Ważne, by w Deklaracji znalazł się opis sposobu wykonanej przez Was analizy: kiedy był ostatni przegląd, za pomocą jakich narzędzi się odbył.

Pamiętajcie, że Waszą stronę internetową powinniście stale i konsekwentnie rozwijać pod kątem dostępności, by w rezultacie w pełni dostosować ją do wymogów WCAG.