Jak dobrze zamówić PJM?

Jak dobrze zamówić PJM?

Coraz rzadziej zastanawiamy się dziś, czy realizować nasze działania w sposób dostępny, a coraz częściej pytamy, jak to robić. Spoczywają na nas obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, dalej jako Uzd), nie wskazuje ona jednak, jak je efektywnie wypełniać.

Zapewnienie tłumaczenia między językiem fonicznym a językiem migowym to jeden z najbardziej powszechnych sposobów realizowania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Co więcej, powinniśmy nie tylko realizować nasze działania w sposób dostępny, ale również w taki sposób zamawiać usługi. By robić to dobrze, potrzeba nam wiedzy i praktyki.

Zapotrzebowanie na tłumaczy i tłumaczki polskiego języka migowego jest ogromne, a ocena ofert i wybór jakościowego tłumaczenia nie są proste. Wielu instytucjom kultury brakuje kompetencji, by ocenić jakość oferowanej usługi. Ostatecznie często kierują się wyłącznie kryterium kosztów (które i tak są dużym wyzwaniem dla instytucji finansowanych ze środków publicznych).

Sprawę utrudnia fakt, że sama usługa tłumaczenia między polskim językiem fonicznym a polskim językiem migowym nie ma jeszcze zatwierdzonej przez organy państwowe kwalifikacji. Dlatego poprosiliśmy o pomoc przedstawicielki środowiska tłumaczy i tłumaczek, aby rozpoznać specyfikę i kierunek rozwoju tej usługi oraz znaleźć kryteria, które pozwolą na obiektywną i usystematyzowaną ocenę doświadczenia czy kwalifikacji tłumacza / tłumaczki. Umożliwi to wypracowanie kryterium jakościowego do oceny ofert.

Przedstawiamy także punkt widzenia osób g/Głuchych, które chcą uczestniczyć w kulturze na równych prawach – nie tylko jako odbiorcy, ale także jako twórczynie czy pracownicy instytucji kultury. Pokazujemy kontekst pracy tłumacza / tłumaczki oraz standardy wypracowane przez samo środowisko, uznane za gwarancję jakość usługi. Mamy nadzieję, że pomoże to osobom i zespołom zajmującym się zamówieniami publicznymi dokonywać oceny jakościowej przy wyborze usługi tłumaczenia na polski język migowy.

Wyświetl publikację: Jak-dobrze-zamowic-tlumaczenie-na-PJM