Lekcja online PJM: Czasy w PJM: przeszły, teraźniejszy i przyszły

Lekcja online PJM: Czasy w PJM: przeszły, teraźniejszy i przyszły