Raport: Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki

Raport: Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki

Zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka, każdy ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Prawo do uczestnictwa w kulturze jest zatem nieodłączną częścią praw człowieka. Czy jednak osoby z niepełnosprawnością mogą bez przeszkód korzystać z oferty kulturalnej i bez przeszkód ją tworzyć?

British Council jest partnerem projektu Europe Beyond Access, który ma na celu nadanie międzynarodowego charakteru karierom artystów z niepełnosprawnościami i zrewolucjonizowanie europejskich sztuk performatywnych.

Efektem jego pracy jest m.in. ogólnopolska konferencja: „Sztuka i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” zorganizowana w 2019 r. wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z prelegentów konferencji był Tomasz Włodarski, odpowiedzialny za projekt Kultura Wrażliwa, którego założenia prezentował podczas wystąpienia.

British Council przygotowało raport „Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki” zawierający szereg konkluzji i rekomendacji, które m.in. były dyskutowane podczas konferencji. Załączamy go poniżej do pobrania.

Raport Artyści z niepełnosprawnością w głównym nurcie kultury i sztuki

 

Ponadto British Council prezentuje trzy przewodniki na temat ułatwienia dostępu przeznaczone dla instytucji kultury i innych organizatorów wydarzeń kulturalnych. Przygotowane publikacje przybliżają, jak zorganizować festiwal, koncert czy wystawę, aby tych osób nie wykluczać. To także szereg praktycznych, niekiedy prostych rozwiązań do zastosowania w obiektach czy podczas wydarzeń plenerowych. Wszystkie trzy przewodniki umieszczamy poniżej do pobrania.

  1. Przewodnik dla zespolow, wykonawcow oraz promotorow
  2. Przewodnik po udogodnieniach podczas festiwali
  3. Przewodnik po udogodnieniach w obiektach