Budowanie partnerstw – webinar

Budowanie partnerstw – webinar

W trakcie webinaru zastanowimy się nad znaczeniem partnerstwa dla instytucji kultury oraz omówimy różne modele współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, które można zaimplementować w domach kultury, instytucjach artystycznych, muzeach czy bibliotekach. Ponadto, dokładnie przeanalizujemy inne formy współpracy, takie jak barter, mecenat i sponsoring.

W drugiej części spotkania skoncentrujemy się na poszczególnych etapach nawiązywania, prowadzenia i finalizacji działań partnerskich. Rozszerzymy omawiany schemat o praktyczne aspekty, takie jak zapisy w przykładowej umowie o współpracy partnerskiej.

Kiedy: 4 kwietnia, godz. 11:00–12:30

Zapisy: https://forms.gle/Xz21VER44FtXuuWQ8

Webinar przeprowadzony zostanie z udziałem tłumaczek PJM

Olga Michalik – muzeolożka, trenerka i managerka kultury. Absolwentka studiów podyplomowych Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz Marketing kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 roku prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje z kadrą instytucji kulturowych i artystycznych z zakresu zwiększania ich dostępności dla publiczności, realizacji działań w obszarze odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz współpracy biznesu z muzeami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w instytucjach kultury i artystycznych, jak i w organizacjach pożytku publicznego. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury. Jest mentorką w programie Małopolska. Kultura Wrażliwa.