Dostępność Biuletynu Informacji Publicznej

Szkolenie przeznaczone jest administratorów i edytorów Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego. Spotkanie jest kontynuacja webinaru z 7 października i porusza temat dostępności Biuletynu dla osób z niepełnosprawnościami.

Program szkolenia:

Ustawa o dostępności (wymagania, dokumenty, lista stron, kary)
Wytyczne WCAG, do kogo są adresowane
Zastosowanie wytycznych w praktyce – edycja stron BIP
Deklaracja Dostępności i jej edycja w BIP
Rejestracja na webinarium