Hamlet. Spektakl tłumaczony na PJM

Teatr im. Juliusza Słowackiego

Teatr im. Juliusza Słowackiego zaprasza na spektakl z tłumaczeniem na PJM, audiodeskrypcją oraz napisami.

Bartosz Szydłowski sięga po „Hamleta” i czyta najsłynniejszy dramat Szekspira poprzez świat idei Stanisława Wyspiańskiego, zawarty w „Studium…”, czy w „Wyzwoleniu”. Wyspiański umierał na Polskę małostkową, egocentryczną, zaklętą w sloganach narodowości. Sięgał do „Hamleta”, bo widział w nim zmagania polskiego inteligenta, który stawał przeciwko światu kłamstw, triumfalnego rechotu, grotesce, która z kategorii estetycznej, stała się kategorią opisu realnego świata. Polski Hamlet współczesny to Hamlet czasów postprawdy. Ostatni samotnik przyzwoitości.

Aktor Marcin Kalisz (tytułowy Hamlet) zaprasza na spektakl „Hamlet”, który będzie tłumaczony na Polski Język Migowy: https://www.youtube.com/watch?v=jWjy0E2_eVg

Więcej o spektaklu: teatrwkrakowie.pl/spektakl/hamlet-1
Bilety: teatrwkrakowie.pl/kalendarium/hamlet-1