Muzealne Eksploracje Bez Barier

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzealne Eksploracje Bez Barier

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje zadanie pn. „Muzealne Eksploracje Bez Barier – wirtualne spotkania z kulturą i sztuką” dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt „Muzealne Eksploracje Bez Barier ” to wieloaspektowe działania o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym, służące przybliżeniu tematyki związanej z prezentowanymi i omawianymi ekspozycjami muzealnymi oraz dziełami sztuki w sposób przystępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowej oferty z zakresu edukacji kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób w spektrum autyzmu. Realizowane działania będą powstawać we współpracy z terapeutami oraz specjalistami pomagającymi wykorzystywać odpowiednie narzędzia, ułatwiające odbiór omawianych tematów przez osoby z niepełnosprawnością.

W ramach realizowanego zadania zostanie zorganizowanych 6 spotkań on-line raz w tygodniu w terminie od 12 października do 10 listopada.

Przygodę z Muzealnymi Eksploracjami Bez Barier rozpoczniemy od słuchowisk nagranych w technice binauralnej, następnie zaprezentowane zostaną nagrane lekcje muzealne po których na stronie internetowej muzeum zostaną udostępnione do pobrania karty pracy. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie http://www.muzuem.sacz.pl oraz muzealnym FB.

Partnerzy w realizacji projektu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy Zdroju.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.