„Poeci Podziemia. Słowo i czyn” – wernisaż wystawy

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
„Poeci Podziemia. Słowo i czyn” – wernisaż wystawy

Muzeum AK zaprasza w środę 5 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 na wernisaż wyjątkowej wystawy „Poeci Podziemia. Słowo i czyn”. Po raz pierwszy w Krakowie pokazane zostaną unikatowe eksponaty, m.in. rękopisy wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zapiski Krystyny Krahelskiej i dokumenty odnalezione podczas ekshumacji Tadeusza Gajcego. Zwiedzający będą mogli przenieść się do podziemnej drukarni z czasów okupacji niemieckiej.

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie jest obrazem pokolenia młodych ludzi, którzy podczas wojny twórczość poetycką połączyli z zaangażowaniem w konspirację. Tych, którzy w pewnym momencie swego życia uznali, że walka o wolność jest ważniejsza od poezji. I tych, którzy za wybór ten zapłacili najwyższą cenę.

Ekspozycja prezentuje sylwetki i twórczość cenionych poetów, takich jak: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zbigniew Herbert czy Andrzej Trzebiński. Obok nich ukazano postacie mniej znane, choć często równie utalentowane, którym przedwczesna śmierć przeszkodziła w zdobyciu należnej sławy, m.in.: Zygmunta Jana Rumla, Jerzego Szewczyka, Eugeniusza Kolankę, Grażynę Chrostowską i Zbigniewa Chałkę.

Wystawa „Poeci Podziemia. Słowo i czyn” wyróżnia się oryginalną scenografią. Na muzealnym dziedzińcu odtworzono podziemną drukarnię z prawdziwą maszyną drukarską. W skrzyniach na broń umieszczone zostały odbitki podziemnych czasopism, m.in. „Miesięcznika Literackiego”, „Sztuki i Narodu”, „Dźwigarów”, „Kultury Jutra”. Na dużych planszach pokazano sylwetki twórców. Nagrań ich wierszy można posłuchać w aktorskiej interpretacji. Zwiedzający będą mogli zabrać wydrukowane fragmenty utworów bohaterów i ułożyć z nich własny tomik poezji.

Ekspozycja pozwoli zobaczyć unikatowe eksponaty, w większości po raz pierwszy prezentowane w Krakowie. Wśród nich rękopisy wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zapiski Krystyny Krahelskiej i Andrzeja Trzebińskiego, pierścionek ślubny Haliny Bojarskiej z odłamkiem kuli, która raniła Wacława Bojarskiego, dokumenty znalezione podczas ekshumacji ciała Tadeusza Gajcego oraz rękopis rtm. Witolda Pileckiego.

Wernisaż odbędzie się w środę 5 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie. Wystawę oglądać można do 2 października 2024 r.

Na wernisażu obecni będą autorzy wystawy z Muzeum AK i Muzeum Literatury, a także członkowie rodzin prezentowanych poetów. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.