Seminarium o audiodeskrypcji

Małopolski Instytut Kultury
Seminarium o audiodeskrypcji

W ramach „Kultury wrażliwej” w ciągu ostatnich trzech miesięcy zorganizowaliśmy dwanaście webinarów na temat dostępności instytucji kultury. Idąc krok dalej, postanowiliśmy skupić się na konkretnych narzędziach dostępnościowych. Jednym z nich, rodzącym wiele pytań, jest audiodeskrypcja.

Dlatego zapraszamy na SEMINARIUM O AUDIODESKRYPCJI. Weźmie w nim udział aż sześcioro specjalistów w tej dziedzinie z całej Polski. Spotkanie będzie okazją do zderzenia doświadczeń osób z różnych instytucji i pracujących na różnych stanowiskach.

Będziemy rozmawiać nie tylko o charakterze samej audiodeskrypcji, ale także o praktycznych aspektach jej stosowania i zamawiania. W szczególności interesować nas będzie wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych. Czym różnią się AD obiektu muzealnego, spektaklu, koncertu, spotu, oprowadzania po mieście lub obiekcie? Od czego zależy cena AD? Jak przygotować dobre zamówienie ofertowe?
Seminarium będzie moderowane przez Kamilę Mizeracką, od wielu lat zawodowo zajmującą się zamówieniami publicznymi, oraz Tomasza Włodarskiego z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Link do transmisji: www.mik.krakow.pl/webinarium lub na Facebooku: kulturawrazliwa oraz mik.krk

W seminarium udział wezmą:

Paula Cupryan – wieloletnia pracowniczka Fundacji Szansa dla Niewidomych, członkini Stowarzyszenia Dobrze, konsultantka ds. dostępności w projekcie „Małopolska. Kultura wrażliwa”.

Marcin Halicki – prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Od 2012 roku przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Od 2010 roku koordynator projektu „Asystent Pracy Osoby z Niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami. Ekspert ds. dostępności w ramach projektów „Dostępna kultura” oraz „Sport dostępny!”.

Anna Jankowska – prezeska Fundacji Siódmy Zmysł i asystentka w Katedrze ds. Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. W latach 2016–2020 badaczka na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Ekspertka ds. dostępności oraz tłumaczenia audiowizualnego. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących; audiodeskryptorka i koordynatorka dostępności.

Robert Więckowski – współtwórca Fundacji Kultury bez Barier, badacz audiodeskrypcji i sposobów udostępniania tekstów kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, konsultant skryptów audiodeskrypcji przygotowywanych do filmów, spektakli teatralnych i dzieł sztuki plastycznej. Współautor zasad tworzenia audiodeskrypcji. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji oraz obsługi widzów z niepełnosprawnością wzroku w instytucjach kultury.

Maria Prawelska – artystka, animatorka kultury. Absolwentka grafiki i studiów pedagogicznych w ASP w Krakowie. Od 2011 roku związana z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, gdzie odpowiada za tworzenie i realizację projektów społeczno-artystycznych. Autorka projektów edukacyjnych integrujących odbiorców i odbiorczynie z różnych środowisk. Autorka audiodeskrypcji i autorskich pomocy dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Mariusz Trzeciakiewicz – założyciel i prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”. Autor audiodeskrypcji i napisów do filmów polskich i zagranicznych. Współtwórca pierwszego internetowego kina dla osób niewidomych i niesłyszących ADAPTER.pl. Koordynator działań audiodeskrypcyjnych do wydarzeń na żywo prowadzonych w całej Polsce (Orange Warsaw Festival, Top Gear Live, pokazy Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu i in.). Autor publikacji na temat audiodeskrypcji.