Sensorycznie i na serio – konferencja i hackaton

Kraków
Sensorycznie i na serio – konferencja i hackaton

„Sensorycznie i na serio” to społeczny maraton projektowania i programowania, którego celem jest wypracowanie cyfrowych prototypów rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 2. edycja odbędzie się 21-23 października 2022 r. w Krakowie.

Wyzwaniem tegorocznej edycji będzie Miasto / Przestrzeń przyjazna osobom niewidomym.

Chcemy zaangażować świat nowych technologii i przygotować projekty, które będą stanowiły realne wsparcie. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich tych którzy budują lub chcą tworzyć produkty cyfrowe (projektantów doświadczeń, grafików, programistów, studentów, pracownicy działów IT i R&D, innowatorów) i tych którzy chcą zmieniać świat razem z nami. Do udziału w projekcie zapraszamy interdyscyplinarne zespoły liczące od 3 do 5 osób.

Tegoroczna edycja jest drugą odsłoną wydarzenia, w którym w 2020 roku wzięło udział 37 osób i 12 mentorów. Powstało wówczas 9 świetnych pomysłów.

Pierwszego dnia (21.10.2022) zapraszamy wszystkich na część otwartą – konferencję, podczas której odbędą się wykłady i panele dyskusyjne ekspertów z dziedziny dostępność informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej czy wizualnej, potrzeb i wyzwań osób z niepełnosprawnością wzroku, projektowania inkluzywnego, kultury. Nie zabraknie również inspiracji.

Program konferencji znajduje się pod linkiem: https://sensorycznieinaserio.org/konferencja/

Drugiego dnia (22.10.2022) – maraton projektowania i programowania poprzedzi Panel Mentorski – prelekcje i warsztaty z mentorami, którzy pomogą uczestnikom pogłębić wiedzę na temat wyzwań (w tym cyfrowych), z którymi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami. Jak pokazała poprzednia edycja, będzie to też okazja do pobudzenia kreatywnego myślenia, ciekawych dyskusji oraz zejścia z utartych ścieżek w kierunku szukania możliwości alternatywnych.

Drugiego i trzeciego dnia (22/23.10.2022) każda z drużyn będzie miała 24 godziny, aby stworzyć własne rozwiązanie wybranego problemu. Będą ich w tym wspierać doświadczeni mentorzy i eksperci. Maraton projektowania zakończy się obradami jury i ogłoszeniem zwycięzcy.

Rezultatem maratonu i projektu będzie realne rozwiązanie – prototyp aplikacji, produktu lub usługi, pomagające określonej grupie odbiorców i działające na rzecz zwiększenia dostępności społecznej.
Zwycięskiemu rozwiązaniu chcemy zapewnić dalsze wsparcie mentorskie i możliwość ich realnego wdrożenia. Dzięki programowi pre-akceleracyjnemu, do którego serdecznie zapraszamy, Zwycięzcy będą mogli dalej rozwijać projekt i myśleć o jego wdrożeniu na rynek w oparciu o open sources.

„Sensorycznie i na serio” to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, rozwoju umiejętności i poznania nowych ludzi, lecz także zrobienia czegoś dobrego dla innych.