Spotkanie ws. konkursu „Kultura Wrażliwa”

Spotkanie ws. konkursu „Kultura Wrażliwa”

Jeśli potrzebujesz więcej informacji czy chciał(a)byś rozwiać wątpliwości związane z wnioskiem o grant w ramach konkursu „Kultura Wrażliwa”, zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne 24 marca (piątek), w godz. 14:00-15:00 na platformie Google Meet: https://meet.google.com/gvb-ahdv-nsq

Konkurs ma na celu zwiększenie dostępu do kultury oraz aktywizację środowiska osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie ich udziału w obiegu kulturalnym. Finansowane będą zadania znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego.
Prowadzącym spotkanie będzie Tomasz Włodarski – zastępca dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, ekspert w dziedzinie dostępności, zarządzania projektami i pozyskiwania środków zewnętrznych.