Sztuka i Niepełnosprawność: Przekraczanie Granic – konferencja

Warszawa

British Council wraz z Instytutem Teatralnym im. Zbigniew Raszewskiego, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają na konferencję „Sztuka i
Niepełnosprawność: Przekraczanie granic”, poświęconą zwiększeniu dostępności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami – zarówno artystów, jak i publiczności – w obszarze kultury i sztuki.