Inkluzywna przestrzeń w instytucjach kultury – webinar

Inkluzywna przestrzeń w instytucjach kultury – webinar

Inkluzywna przestrzeń w instytucjach kultury to przestrzeń, w której każdy powinien znaleźć swoje miejsce. Zapraszamy do udziału w webinarze Kultury Wrażliwej, poświęconym metodom udostępniania przestrzeni instytucji kultury dla różnych grup odbiorców.

Temat: Inkluzywna przestrzeń w instytucjach kultury
Kiedy: 14 września (czwartek), w godz. 11:00–12:30
Zapisy: https://forms.gle/XPEfWfjSpRSUMw5A8
Prowadząca: Olga Michalik
Gdzie: na platformie ZOOM z udziałem tłumaczek PJM

Co to znaczy, że nasza instytucja kultury jest dostępna dla wszystkich? Czy wśród publiczności potrafimy zdefiniować i odpowiedzieć na potrzeby każdej osoby? Co zrobić, gdy potrzeby jednych odwiedzających kolidują z potrzebami innych?

Instytucje kultury to miejsca, które powinny być otwarte dla każdego. To zadanie stawia nas niejednokrotnie w obliczu wyzwań i pytań, na które odpowiedzi poszukamy na najbliższym spotkaniu w ramach cyklu „Małopolska. Kultura Wrażliwa”. Podczas webinaru wyznaczymy główne obszary dostępności przestrzennej centrów kultury, muzeów i galerii sztuki oraz instytucji artystycznych. Wskażemy, jak dostępność przestrzenna wpływa na dostęp do oferty kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej tych instytucji. Następnie na przykładach rozwiązań z Polski i z zagranicy wspólnie prześledzimy wizytę w miejscach kultury i sztuki perspektywy osób z różnymi potrzebami.

Olga Michalik – muzeolożka, historyczka sztuki, animatorka kultury. Obecnie prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje z kadrą instytucji kultury z zakresu zwiększania ich dostępności dla publiczności oraz realizacji działań w obszarze odpowiedzialności społecznej i środowiskowej muzeów. Mentorka w projekcie „Małopolska. Kultura Wrażliwa”. Autorka Katalogu dobrych praktyk w zakresie udostępniania wystaw i oferty muzeów zwiedzającym o indywidualnych potrzebach oraz Narzędziownika w publikacji Poradnik: Odbiorca kultury w kryzysie zdrowia psychicznego. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt badawczo-szkoleniowy „Sztuka dostępności” adresowany do kuratorów wystaw.