Webinar: Wsparcie dzieci i młodzieży w obliczu wojny i doświadczenia uchodźstwa

Webinar: Wsparcie dzieci i młodzieży w obliczu wojny i doświadczenia uchodźstwa

Zapraszamy serdecznie na webinar pt.: „Wsparcie dzieci i młodzieży w obliczu wojny i doświadczenia uchodźstwa”.

Webinar skierowany do osób, które na co dzień towarzyszą młodym ludziom w szkole, w ośrodkach kultury, w świetlicach, na podwórku, w domu itd.

W trakcie webinaru porozmawiamy o:
1. kluczowych praktykach wspierania dzieci i młodzieży w obliczu kryzysów;
2. metodach opieki nad dziećmi i młodzieżą doświadczającą silnego stresu;
3. tym, co robić, kiedy w klasie/w grupie pojawiają się dzieci i młodzież z doświadczeniem uchodźstwa;
4. jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie;
5. tym, jak może wyglądać pierwsza pomoc w lęku;
6. sposobach wspierania za pomocą pedagogiki twórczości, arteterapii i praktyk skoncentrowanych na uważności.

Webinar dotyczy sytuacji:
* dzieci i młodzieży, która mieszka w Polsce i z którą pracujemy od lat w szkołach, instytucjach kultury, organizacjach itd. (dzieci polskie, ukraińskie, rosyjskie, białoruskie, wielu innych narodowości);
* dzieci i młodzieży z Ukrainy, które przekraczają właśnie granicę z Polską, uciekając przed wojną

Webinar odbędzie się 7 kwietnia 2022 (czwartek), w godz. 13:00-14:30 na platformie ZOOM i transmitowany na profilu Kultura wrażliwa: https://www.facebook.com/kulturawrazliwa oraz na stronie www.mik.krakow.pl/webinar

Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/UKAtkjfsNTdQgbsT9

Spotkanie będzie tłumaczone na PJM.

Prowadząca:
Weronika Idzikowska – tutorka i trenerka, pedagożka kultury, edukatorka praw obywatelskich, asystentka emocjonalna. Na co dzień zajmuje się pracą z bezradnością i sprawczością tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, zwłaszcza małoletnimi, oraz pracą ze stresem i redukcją napięć w ciele. Współpracuje z dziećmi i młodzieżą, także doświadczającymi silnego i długotrwałego stresu, oraz z dziećmi z doświadczeniem migracji. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” i studia z terapii uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS, proces certyfikacyjny dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), kursy Porozumienia bez przemocy (m.in. w The New York Center for Nonviolent Communication ). Od dwunastu lat w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, współpracuje z ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi.