Włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w działania kulturalne – szkolenie

Radziejowice

Jeśli pracujesz w instytucji kultury i chcesz dowiedzieć się, jak zmienić jej działanie, tak aby była ona bardziej otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi – to szkolenie jest dla Ciebie! W tym roku do realizacji pierwszego z cyklu szkoleń „Kultura bez Wyjątku” zaprosiliśmy warszawski Teatr 21.