Wojna w niebie

Cricoteka

Spektakl tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, łamiący bariery komunikacyjne, pokazujący, że dysfunkcja może być funkcjonalna w teatrze.

Spektakl dostępny dla osób słyszących oraz posługujących się PJM.
Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z twórcami i aktorami. Rozmowa tłumaczona na PJM.

„Wojna w niebie” udowadnia, że teatr może być przestrzenią poruszającego doświadczenia spotkania różnych światów. Spektakl jest przedsięwzięciem artystycznym, ale równocześnie ma za zadanie być narzędziem służącym lepszemu poznaniu środowiska osób niesłyszących oraz zwrócić uwagę i pogłębić świadomość społeczeństwa na temat tej grupy wykluczonych.

Scenariusz inspirowany jest utworem “Wojna w niebie” Josepha Chaikina. Autor dotknięty afazją (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa, a mimo to nadal tworzył, co stało się jego terapią i drogą powrotną do zdrowia. Sam też zaczął uczyć się języka migowego. Tekst został przetłumaczony na polski język migowy, tak aby poetycka forma tekstu została zachowana, a jednocześnie była w pełni zrozumiała przez osoby głuche. Spektakl opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, problemach bycia niezrozumianym przez otoczenie i trudnościach społecznych wynikających z barier komunikacyjnych.

W różnorodności jest siła i piękno. Chcemy tym spektaklem zwrócić uwagę na wagę słowa, na jego piękno i wielowymiarowość. W tym przypadku słowo, to nie tylko gest. To co dla nas najważniejsze, zapisane jest między słowami.

Występują: Dominika Kozłowska, Patrycja Nosowicz, Rafał Bołdys, Krystian Maligłówka
Reżyseria: Dominika Feiglewicz
Ruch sceniczny, współpraca reż.: Katarzyna Anna Małachowska
Scenografia, kostiumy: Aleksandra Żurawska
Głos: Krzysztof Globisz
Muzyka: Piotr Przewoźniak
Projekcje: Amadeusz Nosal
Światło: Krzysztof Małachowski
Tłumaczenie tekstu na polski język migowy: Agnieszka Madejczyk

Czas trwania spektaklu: 60 minut

Premiera spektaklu odbyła się w czerwcu 2018 r. w Cricotece.
Spektakl wygrał główną nagrodę Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best Off”.

BILETY:
PAY WHAT YOU WANT → Zapłać tyle ile uważasz.
Po zobaczeniu spektaklu widzowie i widzki sami zdecydują, ile chcą zapłacić za bilet.

Rezerwacja wejściówek:
Prosimy o wcześniejszą rezerwację wejściówek pod adresem: [email protected]
Liczba miejsc ograniczona.