Otwarci na różnice. Drugie Forum Kultury Wrażliwej

Uczestnictwo w kulturze nie jest przywilejem, lecz prawem. Instytucje kultury to przestrzeń publiczna, do której mają wstęp wszyscy na tych samych zasadach. Okazuje się jednak, że czasem otwartość to wyzwanie. Porozmawiajmy o tym!

Zapraszamy pracowników domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów i wszystkich tych, którzy tworzą lokalną kulturę. Bądźcie z nami na Drugim Forum Kultury Wrażliwej, które odbędzie się 10 października 2018 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Forum Kultury Wrażliwej (FKW) to okazja do poznania praktyk udostępniania naszych instytucji osobom z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu. Mamy cały dzień na dyskusję o wyzwaniach architektonicznych, finansowych i programowych. Najpierw poruszymy temat przestrzeni w instytucji kultury: jak planować dostępność nowych pomieszczeń, ale także jak dostosować przestrzeń mniej przyjazną. Porozmawiamy o możliwościach finansowania zmian, zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dowiemy się, jak mówić o niepełnosprawności.

Później, w kilku spotkaniach warsztatowych, doświadczymy wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy poznają bariery, które na co dzień pokonują osoby z niepełnosprawnościami. Na koniec nauczymy się, jak tworzyć ofertę kulturalną.

Spotkania poprowadzą eksperci i praktycy, przedstawiciele instytucji kultury, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami, wspierane przez środowisko zaangażowane lokalnie.

Program forum