V Forum Kultury Wrażliwej

9 grudnia 2021, 10:00-15:00

Forum Kultury Wrażliwej służy promowaniu otwartości i dostępności instytucji kultury. 

Tegoroczna, piąta edycja wydarzenia odbywa się online, za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkie wykłady i warsztaty będą tłumaczone na polski język migowy. 

W pierwszych trzech edycjach zajmowaliśmy się przybliżaniem dostępności ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi – osób niewidomych i słabowidzących, osób o ograniczonej motoryce i g/Głuchych. Stopniowo poruszaliśmy coraz bardziej szczegółowe aspekty dostępności. 

W tym roku Forum będzie dotyczyć potrzeb osób w spektrum autyzmu. Do udziału zaprosiliśmy przedstawiciel(k)i organizacji pozarządowych, które od lat działają we współpracy z osobami w spektrum i na ich rzecz: Fundacji Synapsis i Fundacji Dziewczyny w Spektrum. Będą z nami także praktyczki i praktycy kultury, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach w pracy z osobami w spektrum. W końcu to przede wszystkim z myślą o Was – pracownikach sektora kultury – stworzyliśmy program V Forum Kultury Wrażliwej. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie realizowane przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.


Program Forum

10:00 Przywitanie uczestników, zapowiedź sesji plenarnej

10:15

Agnieszka Żurek (Fundacja Dziewczyny w Spektrum) – psycholożka i psychoterapeutka, entuzjastka neuroróżnorodności. Obecnie pracuje w Poradni „Effatha” dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju oraz na oddziale dziennym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Członkini Fundacji Dziewczyny w Spektrum, gdzie prowadzi grupę samorozwojową dla nastolatek. Jej głównym polem działań terapeutycznych i naukowych jest dziewczęce/kobiece spektrum autyzmu. Stara się wspierać osoby w spektrum w drodze do odkrywania siebie, swoich talentów i emocji.

10:45

Katarzyna Borowiec-Mańkowska (Fundacja Dziewczyny w Spektrum)
– artystyczna dusza z naukowym zacięciem, czyli magister sztuki i psycholożka w jednym. Współpracuje z Fundacją Dziewczyny w Spektrum, gdzie moderuje grupę samopomocową dla kobiet w spektrum autyzmu oraz z Fundacją AleKlasa, gdzie współprowadzi grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera. Współtworzy internetową przestrzeń dla kobiet w spektrum autyzmu. Pasjonatka neuroróżnorodoności – również w życiu prywatnym.

11:15

Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Synapsis) – animatorka społeczno-­kulturowa, od 2008 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, gdzie odpowiada za działania promocyjne i wolontariat, a także za współpracę z placówkami kulturalnymi i bibliotekami. Tworzy i wdraża propozycje rozwiązań ułatwiających osobom z autyzmem korzystanie z oferty instytucji kultury. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu “Kultura przyjazna osobom z autyzmem”, którego celem było wypracowanie uniwersalnych rozwiązań umożliwiających placówkom kultury stanie się miejscami przyjaznymi osobom z autyzmem. Współtworzyła koncepcję i koordynowała projekty "Bibliotekarzu  zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem" i “AUTENTYZM twórcze działania dorosłych z autyzmem wokół  zasobów narodowego dziedzictwa fotograficznego”. Przygotowywała i konsultowała programy warsztatów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem m.in. dla Zachęty – Narodowej Galerii  Sztuki, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Pałacu w Łazienkach.

11:45

Daniel Lachor (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) – plastyk zajmujący się działaniami w kręgu tkaniny artystycznej, edukator, terapeuta pedagogiczny, koordynator dostępności. Od ponad 10 lat temu droga artystyczna nierozerwalnie łączy się z działaniami na rzecz zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zdobytą wiedzę oraz doświadczenia wykorzystuje w pracy terapeutycznej oraz arteterapeutycznej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu pracując na stanowisku specjalisty do spraw edukacyjnych i dostępności. Realizuje ponad 20 autorskich warsztatów z kręgu kultury ludowej oraz sztuki, zajęcia terapeutyczne, prowadzi warsztaty uwrażliwiające oraz działania związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. W pracy zawodowej stosuje własne techniki oprowadzania związane z dostosowaniem wystaw dla osób w spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz oprowadzanie z audiodeskrypcją na żywo.

12:30 Przerwa kawowa

12:45 Warsztaty z tworzenia przedprzewodnika dla osób w spektrum w instytucji kultury (Aleksandra Sztajerwald, Fundacja Synapsis)

14:15 Zakończenie Forum

Zapisy

Zapoznaj się z Regulaminem, po czym

Zarejestruj się