Standardy dostępności

Wymagania ogólne

Poniżej zebrano wskazówki, jak odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie się do nich jest wyraźnym sygnałem, że nasza instytucja otwiera się na wszystkich ludzi chcących skorzystać z jej oferty.

Oświadczenie o dostępności instytucji

Oświadczenie ujmuje w prosty sposób to, jak jesteśmy przygotowani, by zaprosić do siebie różne grupy odbiorców. Jest to deklaracja otwartości naszej instytucji, a także informacja o tym, w jaki sposób ją realizujemy. W przystępny sposób powiadamia ona zainteresowanych o wszystkich aspektach ich wizyty w naszej placówce.

Dlaczego powinniśmy stworzyć oświadczenie o dostępności? Oświadczenie o dostępności spełnia przede wszystkim funkcję informacyjną – powiadamia osoby o określonych potrzebach w zakresie dostępności o możliwościach naszej instytucji. Pozwala nam ponadto ocenić stopień, w jakim nasza instytucja spełnia wymogi dostępności – dlatego jego regularna aktualizacja jest formą samooceny. Stworzenie i publikacja oświadczenia dowodzi, że podchodzimy do własnej pracy i jej odbiorców w sposób odpowiedzialny. To także jedna z istotnych dobrych praktyk, podnoszących jakość obsługi klienta w instytucjach kultury.