Języki migowe w Polsce

Nie ma jednego, uniwersalnego języka migowego. W Polsce, tak jak w większości państw na świecie, istnieje odrębny język migowy/migany. Polski język migowy to wykorzystujący zmysł wzroku język wizualno-przestrzenny, z odmienną od języka polskiego gramatyką. Polskiego języka migowego (PJM) nie należy mylić z systemem językowo-migowym (SJM). Ten pierwszy jest językiem naturalnym – nim właśnie posługują się … Czytaj dalej Języki migowe w Polsce