Savoir-vivre u Głuchych

Savoir-vivre to znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie – większość norm zachowań jest wspólna dla wszystkich, jednak nas interesować będą zachowania specyficzne dla grupy Głuchych (zagadnienie dotyku, kwestia kontaktu wzrokowego): Nawiązanie komunikacji – język migowy wymaga nawiązania między rozmówcami kontaktu wzrokowego, na przykład poprzez machanie ręką, klepanie, uderzanie w … Czytaj dalej Savoir-vivre u Głuchych