Jak dobrze zamówić audiodeskrypcję?

Jak dobrze zamówić audiodeskrypcję?

Równy dostęp do kultury wydaje się czymś oczywistym. Efektownie brzmi jako hasło i deklaracja. Dopiero niedawno wprowadzona została ustawa, która nakłada na instytucje publiczne obowiązek udostępniania wydarzeń czy budynków osobom z różnego rodzaju potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Pojawiła się konieczność zmiany, lecz należy pamiętać, że każda zmiana to proces. Powinien on być przemyślany i zaplanowany, najlepiej we współpracy z ekspertami i odbiorcami o szczególnych potrzebach.

Okazało się, że w sposobie pracy instytucji publicznej nie mamy jeszcze do czego się odwołać, do jakich wzorców sięgać. Dlatego postanowiliśmy spotkać się z ekspert(k)ami, osobami zajmującymi się dostępnością i korzystającymi z niej i zaprosić także specjalistów od zamówień publicznych. Wszystko to dla ostatecznego celu tej niewielkiej książeczki – publikacji, która opowiada o audiodeskrypcji jako o przedmiocie zamówienia publicznego tak, by ułatwić instytucjom kultury czy instytucjom publicznym zamówienie audiodeskrypcji wysokiej jakości.

Opisujemy tu warunki przeprowadzenia dobrego zamówienia publicznego. Nazywamy kryteria jakościowe, przede wszystkim jednak zwracamy uwagę na konieczność planowania i konsultowania przedmiotu zamówienia z tymi, którzy posiadają konkretną wiedzę na dany temat.

Pobierz poradnik: Jak dobrze zamówić audiodeskrypcję_ Praktyczne wskazówki