Wrażliwy wolontariat

Wrażliwy wolontariat

W tym roku w ramach projektu postanowiliśmy rozwinąć ideę „wrażliwego wolontariatu”.W trakcie naszych spotkań z koordynator(k)ami dostępności w instytucjach kultury wybrzmiewał problem braku czasu, ludzi…

Podsumowanie półrocza 2021

Podsumowanie półrocza 2021

Program „Małopolska. Kultura wrażliwa” ma na celu zwiększenie i wspieranie obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury województwa małopolskiego. Głównymi odbiorcami działań są koordynatorzy i…

Konkurs KW – wskazówki i inspiracje

Konkurs KW – wskazówki i inspiracje

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r. pn. „Kultura Wrażliwa”. Dla wszystkich…

Kultura Wrażliwa w 2020 roku. Podsumowanie

Kultura Wrażliwa w 2020 roku. Podsumowanie

Małopolska. Kultura wrażliwa ma na celu zwiększenie i wspieranie obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury województwa małopolskiego. Głównymi (choć nie wyłącznymi) odbiorcami działań są…

Otwarci na różnice

Otwarci na różnice

„Małopolska. Kultura Wrażliwa” to pierwszy w Polsce systemowy projekt zajmujący się zwiększaniem dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Proponujemy rozwiązania i narzędzia, które ułatwiają…

IV Forum Kultury Wrażliwej

IV Forum Kultury Wrażliwej

Serdecznie zapraszamy na IV Forum Kultury Wrażliwej, które odbędzie się 7 grudnia. Po raz kolejny podejmujemy działania, służące  promowaniu otwartości i dostępności instytucji kultury. Tegoroczna,…