Kultura Wrażliwa w 2020 roku. Podsumowanie

Kultura Wrażliwa w 2020 roku. Podsumowanie

Małopolska. Kultura wrażliwa ma na celu zwiększenie i wspieranie obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury województwa małopolskiego. Głównymi (choć nie wyłącznymi) odbiorcami działań są…

Otwarci na różnice

Otwarci na różnice

„Małopolska. Kultura Wrażliwa” to pierwszy w Polsce systemowy projekt zajmujący się zwiększaniem dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Proponujemy rozwiązania i narzędzia, które ułatwiają…

IV Forum Kultury Wrażliwej

IV Forum Kultury Wrażliwej

Serdecznie zapraszamy na IV Forum Kultury Wrażliwej, które odbędzie się 7 grudnia. Po raz kolejny podejmujemy działania, służące  promowaniu otwartości i dostępności instytucji kultury. Tegoroczna,…

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. „Kultura Wrażliwa”. Zgłaszane działania mają…

Webinary dostępne online

Webinary dostępne online

W ramach „Kultury wrażliwej” w ciągu ostatnich kilku miesięcy zorganizowaliśmy dwanaście webinarów oraz jedno seminarium na temat dostępności instytucji kultury. Nagrania większości spotkań dostępne są…

Pilotażowy program wsparcia

Pilotażowy program wsparcia

W tym roku działania wspierające instytucje kultury w zakresie poszerzenia ich dostępności i wdrażania narzędzi dostępnościowych przybrały nieco inny charakter niż dotychczas. Rokrocznie przedstawialiśmy instytucjom…