Pilotażowy program wsparcia

Pilotażowy program wsparcia

W tym roku działania wspierające instytucje kultury w zakresie poszerzenia ich dostępności i wdrażania narzędzi dostępnościowych przybrały nieco inny charakter niż dotychczas. Rokrocznie przedstawialiśmy instytucjom…

Kultura Wrażliwa w finale EPSA!

Kultura Wrażliwa w finale EPSA!

Kultura Wrażliwa jedynym polskim projektem w ścisłym finale prestiżowej europejskiej nagrody, związanej z administracją publiczną! Pod skrótem EPSA kryje się jedna z najważniejszych w Europie…

Forum Kultury Wrażliwej za nami!

Forum Kultury Wrażliwej za nami!

Dziesiątego października w Nowym Sączu odbyło się II Forum Kultury Wrażliwej. W trakcie całodniowego spotkania rozmawialiśmy o najważniejszych aspektach i najpilniejszych potrzebach instytucji kultury oraz…