Jak dobrze zamówić PJM? – publikacja

Jak dobrze zamówić PJM? – publikacja

Zapewnienie tłumaczenia między językiem fonicznym a językiem migowym to jeden z najbardziej powszechnych sposobów realizowania dostępności. Zapotrzebowanie na tłumaczy i tłumaczki PJM jest ogromne, a…

Wrażliwy wolontariat

Wrażliwy wolontariat

W tym roku w ramach projektu postanowiliśmy rozwinąć ideę „wrażliwego wolontariatu”.W trakcie naszych spotkań z koordynator(k)ami dostępności w instytucjach kultury wybrzmiewał problem braku czasu, ludzi…

Podsumowanie półrocza 2021

Podsumowanie półrocza 2021

Program „Małopolska. Kultura wrażliwa” ma na celu zwiększenie i wspieranie obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury województwa małopolskiego. Głównymi odbiorcami działań są koordynatorzy i…

Konkurs KW – wskazówki i inspiracje

Konkurs KW – wskazówki i inspiracje

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r. pn. „Kultura Wrażliwa”. Dla wszystkich…