Webinary dostępne online

Webinary dostępne online

W ramach „Kultury wrażliwej” w ciągu ostatnich kilku miesięcy zorganizowaliśmy dwanaście webinarów oraz jedno seminarium na temat dostępności instytucji kultury. Nagrania większości spotkań dostępne są…

Pilotażowy program wsparcia

Pilotażowy program wsparcia

W tym roku działania wspierające instytucje kultury w zakresie poszerzenia ich dostępności i wdrażania narzędzi dostępnościowych przybrały nieco inny charakter niż dotychczas. Rokrocznie przedstawialiśmy instytucjom…

Kultura Wrażliwa w finale EPSA!

Kultura Wrażliwa w finale EPSA!

Kultura Wrażliwa jedynym polskim projektem w ścisłym finale prestiżowej europejskiej nagrody, związanej z administracją publiczną! Pod skrótem EPSA kryje się jedna z najważniejszych w Europie…